• 2 mylla-mera

  • 3  mylla-mera

  • pluspellets-1

Vi är nöjda först då du fått gödslet i jorden och det ger effekt

Gödsel är både en stor kostnad och en avgörande framgångsfaktor. Vi på Ekoväx vill mer än bara sälja gödsel – vi vill att den ger maximal nytta när den väl når din jord och grödor. Sedan Ekoväx startades har vi aktivt jobbat med rådgivning och en dialog om bästa gödselstrategin med våra kunder.

Bestäm dig för en gödselplan
Vi vet alla att det inte finns någon färdig manual på hur man exakt gödslar rätt, i rätt mängd vid rätt tidpunkt. Men det finns tumregler och erfarenheter som är bra att ha. Dels hur man maximerar gödseleffekten på kort sikt men också på lång och därmed nyttan av en flerårig gödselplan.

Du är alltid välkommen att ringa Ekoväx. Vi delar mer än gärna med oss av våra samlade gödselkunskaper och hur man gör en bra gödselplanering. Kunskaper och erfarenheter som kommer från många håll men främst från våra egna odlingar på Slätte gård.

Vi hjälper dig få ut det mesta av din gödselinvestering

Välkommen med ditt samtal - öppet alla dagar, 06.00 -21.00

Mvh EMIL