• 2 mylla-mera

  • 3  mylla-mera

  • pluspellets-1

Mylla mera och öka skörden!

Bra sätt att mylla på
Höstsäd myllas bäst med Cameleon till ca 7 cm djup! Våra försök pekar på att den körningen ökar skörden med 1 000 kilo spannmål per ha med samma gödslingsnivå! Myllning fungerar även med discmaskin typ Rapid, kräver dock tuff körning för att få ner pelletsen på djupet! Kombi sådd för vårsäd är självklart. Med Ekoväx höga pelletskvaliteten fungerar det utmärkt.

Att tänka på:

  • All organisk gödsel bör myllas i höstsäd på våren för säker effekt!
  • Det är alltid ekonomiskt försvarbart att lägga minst 50 kilo kväve eller mer till stråsäd och oljeväxter
  • Tänk på växtföljd och utnyttja förfrukterna väl men gödsla alltid för bästa ekonomiska netto.
  • Fosforn i kött och benmjöl löses under år ett till ca 50 % och år två med ca 30 %, bra att tänka på i växtföljden.
  • Pelletsen är en bördighets produkt med hög organisk substans jämfört med biogödsel och annan flytgödsel. Lägger man ungefär lika många kilo kväve av de samtliga produktera så tillför du oftast fler kilo organiskt material med Ekogödsel Plus!
  • Ekogödsel Plus är en precisions produkt