Ekoväx AB är nya generationens oberoende lantbruksföretag

Ekogödsel är huvudprodukten, grundligt testat på Slätte gårds odlingsmark – en av Sveriges största egenägda ekologiska jordbruk. Att driva en ekologisk odling på stora arealer kräver ständigt nya lösningar som ger bättre ekonomi och rationellare produktion. Nya lösningar för den egna odlingsverksamheten vidarutvecklas och säljs genom Ekoväx. Produktfloran kommer successivt att utökas med fler produkter för ekoodling.

Bolaget Ekoväx bildades 2008 och ägs av Emil Olsson och Therese W Olsson. Vårt mål är att utveckla och skapa produkter som gör ekologiskodling lönsammare. Produkterna ska ha konkurrenskraftiga priser och vara utvecklade från en aktiv odlares perspektiv och kvalitetskrav.

Företaget ska växa med en liten och platt organisation, verka för samarbeten inom ekonäringen samt vara oberoende av stora branchaktörer.
Ekogödsel Plus