Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2

En vall behöver också gödsel. Denna produkt Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 få du sprida på din vall när den behöver en extra boost näring. Den innehåller inget köttbenmjöl och är därför ok att sprida på befintlig vall enligt rådande regler. Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 bör spridas så tidigt som möjligt redan runt 1 mars för att ge bästa effekt under året. Då har den tid på sig att släppa näringen under vårens lite fuktigare period så vallen hinner tillgodose sig näringen under resten av året.  

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 bör spridas med centrifugalspridare.

Detta är en pelleterad produkt i lätthanterlig storsäck. Det är en fast och bra produkt som har en fin kvalitét som gör sig bra i en centrifugalspridare..

Här kan du ladda ned produktblad för Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2

  • Denna Ekogödsel-produkten är bra för vall, spannmål, oljeväxter och grönsaker och godkänd av KRAV för ekologisk odling.

  • Förpackning: den säljs i storsäckar om 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

  • Rekommenderad gödselgiva: ca 1500 kg/ ha till spannmål, oljeväxter och vall, observera dock att givan alltid ska anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVsregler för tillförsel av tungmetaller är 1500 kg/ha och år under en fem års period. Zink är den begränsande tungmetallen.

  • Vi lossning av Ekogödsel då vi ordnat med frakten så har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

  • För information om spridning av Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 Centrifugalspridare och Kombimaskiner läs här!

Ekogödsel 4-3-3