Ekogödsel Plus 8-3-5-3

Visst vill du ta en stor skörd nästa gång du sätter skärbordet i spannmålen?
Visst vill du att dina fält ska skifta i blå ton på våren?
Visst vill du få kraftfulla plantor på ditt fält?

Du skördar som du gödslar.
Vi säger bara det.
Du skördar som du gödslar.
 

Ekogödsel Plus 8-3-5-3 en av Sveriges mest sålda podukter med sin fantastiska sammansättning av diverse biprodukter från livsmedelsindustrin. Sammansättningen som gör att dessa små fina och hårda pellets rinner fint genom gödselspidaren och såmaskinen utan massa damm och krångel.

Detta är en pelleterad produkt som vi tillverkar i Storkila. Denna gödsel passar såväl till spannmålsodling som till oljeväxter. Ska du så oljeväxter är detta produkten vi rekomenderar. Vid myllning av minst 100 kg N ger denna gödsel absolut bäst resultat.

Ekogödsel Plus 8-3-5-3 består av biprodukter från konventionell livsmedelsindustri och vi har kontrollen från råvarublandning till färdig produkt. Det är så vi får den fina kvalitén på pelletsen som är i stort sett mjöl- och dammfri.


Här kan du ladda ner ett produktblad för Ekogödsel Plus 8-3-5-3 

 • Denna Ekogödsel-produkten är bra för spannmål och oljeväxter och godkänd av KRAV för ekologisk odling.

 • Förpackning: Storsäckar om 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

 • OBS! Ekogödsel Plus 8-3-5-3 för ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något sätt.
 • REKOMMENDERAD GIVA: ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter,
  observera dock att givan alltid ska anpassas efter grödans behov
  och lagstiftning.
  Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån
  KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 6030 kg per ha under
  en fem års period

 • När du har fått hem din Ekogödsel så rekomenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. 

 • Vi lossning av Ekogödsel då vi ordnat med frakten så har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

 • För information om spridning av Ekogödsel Plus 8-3-5-3 Centrifugalspridare och Kombimaskiner läs här

 • Får ej användas till foder.

 Ekogödsel Plus 8-3-5-3