Ekogödsel Vinass 4-0-4

Vinass är en flytande produkt som framställs av Jästbolaget i Rotebro utanför Stockholm. Vinassen körs direkt ut till köparen i tankbil från Rotebro.

  • Oslagbart pris tack vare rationell hantering och utan mellanhänder
  • Bra komplement till din odling
  • Produkten är i princip fosforfri

Ladda ner produktblad här

  • Råvara: Biprodukt från jästindustrin.

  • Maximalgiva: 3846 kg/ha enligt KRAV´s beräkningsmodell för tungmetallinnehåll. I detta fall är nickel begränsande. Den totala givan växtnäring ska alltid anpassas efter grödans behov.

  • Emballage: Produkten levereras med tankbil i poster om ca 41 ton.

  • Struktur: Flytande 

  • Användningsområde: Tillåten växtnäring för gödsling av spannmål, oljeväxter, sockerbetor, potatis, grönsaker och vall.