Om Slätte Gård

OM SLÄTTE GÅRD

EKOLOGISK ODLING • TÖREBODA • FRAMTIDSTRO

Fakta om gården och jordbruket.


Fakta om Slätte gård

Odlingsarealen med tillhörande gårdar och arrenden:

1.250 hektar.


Egenägda arealen:

2.100 hektar (1000 hektar produktiv skog, medelbonitet 9,5).

Slätte Gård är en mycket välarronderad egendom i nordöstra delen av Västergötland. Åkermarken bildar en egen liten slättbygd omgiven av skogsmark. Produktionen har varit inriktad på spannmålsodling genom århundradena. Egendomen har dessutom del i två mindre sjöar.

Slätte Gård är det största godset i Fredsbergs socken och bildades under 1700-talet genom en sammanläggning av flera mindre gårdar. I skrifter finns Slätte herrgård i Fredbergs socken, Vadsbo härad omnämnd redan 1566.

 

Slätte lär under 1800-talet och även under 1900-talet utmärkt sig för en hög kultur inom lantbruket och dess präktiga trädgård, detta de många ägobytena till trots.

 

2006 köper Emil Olsson Slätte gård av  Lars Håkanssons dödsbo – historien fortsätter.

 

Mycket har hänt sedan 2006, bland annats har det köpts till ca 40 st fastigheter. Under 2017/2018 byggdes huvudbyggnaden ut med två flyglar. Varje år sedan 2011 har familjen annordnat Slätte Ekodag, en kunskapsdag för ekoodlare och nyfika koventionella. 

 

En förutsättning i dagens samhälle är att ha en versamhet som står på flera ben. För att visa hur alla våra verksamheter hänger ihop har vi tagit fram denna bild som tydligt visar alla våra verksamhetsgrenar.

Lastning och lossningsadress:

Storkila 48 

548 92 Hova

 

Lat: 58.838587079982744

Lng: 14.150866369467167

Fakturamail:

Faktura(snabel-a)ekovax.se

 

Ekoväx i Norden AB

Kund-id FRX 4997

FE 301

105 69 Stockholm

Ekoväx i Norden AB


Orgnr: 556992-4730

Copyright @ All Rights Reserved