Skip to content

Övrigt sortiment

Krav-Godkänt • Prillad • Näring

Calcipril S
Det är en produkt med Kalcium och svavel, en prillad kalk. Fungerar även som svavelkälla till grödorna där man får med kalcium.

Calcipril S 14

Det är en kalciumprodukt med extra svavel, en prillad kalk. Passar alla jordar, både de som behöver upp i pH samt de jordar som är låga i Ca-AL halten som behöver försuras för att grödorna ska trivas bättre.

Magnum 12
Det är en produkt med kalcium och magnesium, en prillad kalk med magnesium som passar för lättare jordar med lågt PH.
Polysulfat
Det är en produkt som innehåller svavel, kalcium, kalium samt lite magnesium. Polysulfaten passar bra i oljeväxter, vallodling och baljväxter

Physolit

Physoliten är en produkt med kalciumkarbonat och rotstimulans tillsatt för att öka rotutvecklingen och ge grödan en bra start med mycket finrötter som den kan ta upp näring med. Är en premiumprodukt som får bäst utväxling ju bättre mullhalt och bördighet marken har.

Elementärt svavel

Det elementära svavlet är en produkt för jorden. Den gott för jorden i första hand och grödan i andra hand. Den fungerar som en fungocid och skapar efter en tid goda jordbakterier.

Svavel är ofta ett näringsämnen som det är brist på i ekoodlingen, i vår 8-3-5-3, 6-3-8-5 och Vinass finns det med svavel. För stråsäd bör 1 kg svavel tillsättas för varje 10 kg N (kväve) som växten tar upp medan för oljeväxter och vallbaljväxter bör man tillföra 1 kg svavel på 5 kg N (kväve). Det som man oftast inte tänker på är att växten tar upp kväve som finns i marken och i luften utöver det som tillförs. Därav är det extra viktigt att tillsätta extra svavel till grödorna. Svavel kan inte förrådsgödslas utan måste tillföras varje år.

Kalcium ökar växternas kväveupptag och man får på såvis ett bättre kväveutnyttjade. Det sker en naturlig försurning varje år varför kalcium är viktig att tillföra årligen för det inte ska uppstå en försämring av PH statusen i jorden. God tillgång på kalcium ger växterna starka cellväggar vilket ger bättre motståndskraft med svampsjukdomar. I alla Ekoväx pelleterade produkter finns det Kalcium med. Ofta är det vall och mark med lågt PH som kan behöva komplettera med en extra kalciumprodukt utöver ”Ekoväx pellets”

Telefon

Växel: 0506-321 00