Slätte Ekodag – en naturlig mötesplats för ekologisk inspiration

Det krävs en extra dos engagemang och finurlighet för att driva ett ekologisk jordbruk. Behovet att kunna möta kollegor och utbyta erfarenheter och idéer enkelt och opretentiöst har inte riktigt funnits, något vi själva på Slätte gård har upplevt genom åren.

När känslan och behovet av en mötesplats plötsligt omvandlas till en konkret idé– en ”hemma-på-gården-mässa” fanns det ingen återvändo, det var bara att få det att hända. Slätte Ekodag blev verklighet på Slätte gårds...gårdsplan 2011.

Slätte Ekodag – mycket av allt från hela ekovärlden
Grundtanken med Slätte Ekodag är att det ska vara en dag då lantbrukare, organisationer, branschfolk från hela vårt avlånga land kan träffas och samspråka, byta idéer och se maskiner ”in-action”. Sprida kunskap, lära sig nytt och se det senaste för ekolantbruk. I den bästa av alla världar inspirera mässan också konventionella bönder att att bli ekobönder. 

Men framförallt vill vi att Slätte Ekodag växer sig stark som en inspirerande mötesplats för ekonäringen där man delar idéer och kunskaper med varandra för att nå det som är vår käpphäst på Slätte gård – ett lönsamt ekolantbruk!

Varmt välkommen!