Gårdscentrum

Storkila gård är gårdscentrummet för Slätte gårds verksamhet – navet och basen i odlingsverksamheten och produktionsenhet för Ekoväxs ekogödsel. Storkila är nu efter flera års tillbyggnader en effektiv produktionsenhet och anläggningen byggs ut efterhand som behoven förändras.

Från att ha tillgodosett kraven på ekonomibyggnader för en mindre areal är nu Storkila anpassad för att kunna hantera Slätte gård stora odlingsarealer och Ekoväx ökade produktion av ekogödsel.

Vi hanterar förutom det egna spanmålet även alla leveranser för Ekoväx gödsel, ca 600 lastbilar per år lastar på Storkila.

  • Spannmålstork, två enkla satstorkar på 37 m3 över 2000 m3 i konfickor med luftning
  • Frötork på 1100 m3
  • Två hallar med betongväggar och nocktransportörer
  • Faust panna för uppvärmning och torkning (energived och stubbar används i huvudsak för eldning)
  • Certifierad renseri-anläggning med stor kapacitet
  • 5000 m2 med nya hallar för spannmålslagring, gödselproduktion maskinförvaring och verkstad
  • Kontor
  • Personalutrymmen
  • Konferensutrymme

Storkila gård är familjen Olsson släktgård sedan fem generationer tillbaka. Storkila gård är helägd av Emil Olsson, Slätte gård.

(KLICKA PÅ DEN BILD DU VILL SE STÖRRE)