Slätte gård – historian   

Slätte Gård är en mycket välarronderad egendom i nordöstra delen av Västergötland. Åkermarken bildar en egen liten slättbygd omgiven av skogsmark. Produktionen har varit inriktad på spannmålsodling genom århundradena. Egendomen har dessutom del i två mindre sjöar.
Slätte Gård är det största godset i Fredsbergs socken och bildades under 1700-talet genom en sammanläggning av flera mindre gårdar. I skrifter finns Slätte herrgård i Fredbergs socken, Vadsbo härad omnämnd redan 1566.
I mantalslängden från 1765 finns åtta hemmansägare i Slätte, samt ytterligare tre i gårdarna Skogsbolet och Kärret, vilkas marker idag ligger under Slätte.


Gården växer
Markerna ligger längs Slättebäck eller "Slåtterbäck" som var benämning på bäcken genom slåtterängarna.Under andra halvan av 1700-talet läggs gårdarna samman till Slätte och ägs av kapten Gyllehöök, 1776 står lagman von Engeström som ägare, två år senare baron Köhler och 1795 övergår Slätte till ryttmästare Riben. År 1801 sålde Riben godset till ryttmästare Anrep.Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes någon gång under de första åren på 1800-talet. Om det gjordes av Riben eller Anrep är oklart dock har Anrep 1805 omtalat sin byggnad som "ovanligt kostbar". Då ska Slätte redan ha fått en ståtlig huvudbyggnad i två våningar, vilket får ses som ovanligt för tidpunkten.

Många ägarskiften under åren
Under 1800-talet avlöser ägarna varandra och bland dem kan nämnas namn som Wetterstrand, Hasselström, Westfeldt, österrikaren Leeb, Flits, dansken Berendsen, m. fl. Även under det tidiga 1900 talet har ägarna skiftat tämligen ofta. Dir. Eric Hallström blev ägare 1935 och från 1939 ägs gården av storgodsägaren Anders Bergengren och därefter av godsägare Georg Bergengren som innehar den till 1957 då Sixten, Lars och Karl Håkansson förvärvar egendomen.
Lars Håkansson har varit ensam ägare och brukare sedan 1960-talet och har därmed sannolikt det längsta innehavet i ägarlängden. Slätte lär under 1800-talet och även under 1900-talet utmärkt sig för en hög kultur inom lantbruket och dess präktiga trädgård, detta de många ägobytena till trots.

2006 köper Emil Olsson Slätte gård av  Lars Håkanssons dödsbo – historien fortsätter.