Emil Olsson bonde och entreprenör

Emil-Olsson-litenSom ung var Emils stora dröm att bli arkitekt och inte bonde. Med fem generationers bönder bakåt i släkten och uppvuxen på släktgården
Storkila i Hova var han på väg till något nytt. Föräldrarna backade upp honom – yrkesutbildning är ett måste och lantbruk är svårt att leva på menade de.

Men efter gymnasiet tog Emils stora intresse för lantbruk överhanden och han blev i rask takt ung storbonde istället. Tankarna om en arkitektutbildning lades på hyllan.

Bonde sedan barnsben.
Emil var redan klar med en utbildning – som bonde. Vid tio års ålder plöjdes det första egna skiftet. Visserligen aningen svajigt och skiftet
gick i familjen under namnet Emils pilbågsplöjning. Övningskörningen med traktor började några år tidigare. Från och med 15 års ålder
skötte han föräldragårdens odlingar på 60 ha.

Driftig, målinriktad och affärsmässig.
Att våga satsa både på nya verksamheter och utveckla de man har är något Emil fått lära sig tidigt, företagandet och entreprenörskapet
ligger i familjen. Men Emil är sin egen lyckas smed där självständighet är lika viktigt som kompetenta rådgivare för att utveckla den egna verksamheten.

Första egna marken.
Den första lantbruksfastigheten köptes vid 18 års ålder med blygsamma 4 ha mark och ett hus som var kraftigt behov av renovering. Större delen av köpesumman lånades, säkerheten var ett arv i form av fonder som ärvdes i barndomen. En tuff tid följde med gymnasieutbildning på dagarna, husrenovering, driften av föräldragården samt extrajobb som lagerarbetare på kvällar och helger.

37 hektar var första steget
Några år senare, 2003 köps ännu en gård med bra åkermark på 37 ha och med följde 150 ha i arrende. Detta är startskottet för den egna jordbruksrörelsen och Emil börjar nu bygga upp sitt företag och arealen målmedvetet med siktet inställt på stordrift.

Blir Ekobonde
De först åren odlades hela arealen med konventionella metoder. Efter MTR, (Mid Term Rewiev, ett EU-beslut som riktar jordbruksstöden till "grön" odling) fanns det inget val utan hela verksamheten lades över till kravodling 2005. Det visade sig vara ett lyckodrag trots stora omställningar och karenstider har lönsamheten ökat.

Från 37 hektar till en av Sveriges största ekogårdar
En av traktens storgårdar Slätte gård med anor från 1600-talet köptes av Emil årsskiftet 2006 efter en rekordlång budgivning. Köpet genomfördes med finansiering från Swedbank och ett kortfristigt lån från familjen. Med Slätte gård som bas fortsätter expansionen. Se aktuell areal här!

 Emil driver nu en av de största enskilt ägda kravgårdarna i Sverige.