Övrigt sortiment

ÖVRIGT SORTIMENT

KRAV-GODKÄNT • PRILLADE • NÄRING

Svavel är ofta ett näringsämnen som det är brist på i ekoodlingen, i vår 8-3-5-3, 6-3-8-5 och Vinass finns det med svavel. För stråsäd bör 1 kg svavel tillsättas för varje 10 kg N (kväve) som växten tar upp medan för oljeväxter och vallbaljväxter bör man tillföra 1 kg svavel på 5 kg N (kväve). Det som man oftast inte tänker på är att växten tar upp kväve som finns i marken och i luften utöver det som tillförs. Därav är det extra viktigt att tillsätta extra svavel till grödorna. Svavel kan inte förrådsgödslas utan måste tillföras varje år.

 

Kalcium ökar växternas kväveupptag och man får på såvis ett bättre kväveutnyttjade. Det sker en naturlig försurning varje år varför kalcium är viktig att tillföra årligen för det inte ska uppstå en försämring av PH statusen i jorden. God tillgång på kalcium ger växterna starka cellväggar vilket ger bättre motståndskraft med svampsjukdomar. I alla Ekoväx pelleterade produkter finns det Kalcium med. Ofta är det vall och mark med lågt PH som kan behöva komplettera med en extra kalciumprodukt utöver ”Ekoväx pellets”

Calcipril S

Det är en produkt med Kalcium och svavel, en prillad kalk. Fungerar även som svavelkälla till grödorna där man får med kalcium.

 

 

 

 

 

Magnum 12

Det är en produkt med kalcium och magnesium, en prillad kalk med magnesium som passar för lättare jordar med lågt PH

 

 

 

 

Polysulfat

Det är en produkt som innehåller svavel, kalcium, kalium samt lite magnesium. Polysulfaten passar bra i oljeväxter, vallodling och baljväxter

EKOVÄX SORTIMENT

Lastning och lossningsadress:

Storkila 48 

548 92 Hova

 

Lat: 58.838587079982744

Lng: 14.150866369467167

Fakturamail:

Faktura(snabel-a)ekovax.se

 

Ekoväx i Norden AB

Kund-id FRX 4997

FE 301

105 69 Stockholm

Ekoväx i Norden AB


Orgnr: 556992-4730

Copyright @ All Rights Reserved