Skip to content

Ekogödsel PLUS 4,4-1,5-2

Hönsgödsel • Pelleterad • 1000 kg

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Hönsgödsel från frigående höns och vinass

STRUKTUR: Pellets

URSPRUNG: Holland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tillåten växtnäring för gödsling av vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, potatis och grönsaker.

REKOMMENDERAD GIVA: ca 1500 kg/ha till spannmål, oljeväxter och vall, observera dock att givan alltid ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning.

Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 1500 kg/ha och år under en femårsperiod. 

FÖRPACKNING: Säljs i storsäckar om 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB

HUR SKA EKOGÖDSEL PLUS
4,4-1,5-2 ANVÄNDAS?

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 får du sprida på din vall när den behöver en extra boost näring. Den innehåller inget köttbenmjöl och är därför ok att sprida på befintlig vall enligt rådande regler. Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 bör spridas så tidigt som möjligt redan runt 1 mars för att ge bästa effekt under året. Då har den tid på sig att släppa näringen under vårens lite fuktigare period så vallen hinner tillgodose sig näringen under resten av året.

Ekogödsel Plus 4,4-1,5-2 bör spridas med centrifugalspridare då det är en pelleterad produkt.

När du har fått hem din Ekogödsel så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får staplas max tre säckar högt.

Vi lossning av Ekogödsel då vi ordnat med frakten så har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

Får ej användas till foder.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00