Skip to content

AgroPellets 6-3-8-4

Potatis • Pelleterad • 1000 kg

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Köttmjöl, vinass och kaliumsulfat.

STRUKTUR: Pellets

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

MAXIMAL GIVA: 6600 kg/ha och år under en femårsperiod enligt KRAVs beräkningsmodell för tungmetallinnehåll. I detta fall är zink begränsande. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov. 

FÖRPACKNING: Storsäck om 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift. 

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden och återförsäljare.

HUR SKA AGROPELLETS
6-3-8-4 ANVÄNDAS?

AgroPellets 6-3-8-4 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar grönsaker och potatis perfekt. AgroPellets 6-3-8-4 har mycket av den åtråvärda vinassen i sig vilket vi tror kan vara en stor fördel även för spannmålsodlaren.

När du har fått hem din AgroPellets så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får ej staplas.

Vid lossning av AgroPellets, då vi ordnat med frakten har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

OBS! AgroPellets 6-3-8-4 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Produkten får spridas i samband med insådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

kravmärkt
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00