Skip to content

Ekogödsel PLUS 6-3-8-4

Potatis • Pelleterad • 1000 kg

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Biprodukter från konventionell livsmedelsindustri och vinass

STRUKTUR: Pellets

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

MAXIMAL GIVA: 6600 kg/ha och år under en femårsperiod enligt KRAVs beräkningsmodell för tungmetallinnehåll. I detta fall är zink begränsande. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov. 

FÖRPACKNING: Säljs i storsäck om 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift. 

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. 

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB

HUR SKA EKOGÖDSEL PLUS
6-3-8-4 ANVÄNDAS?

Ekogödsel Plus 6-3-8-4 är en pelleterad och KRAV-godkänd gödning för ekologisk odling. Detta nästintill allround gödslet passar till mycket. Den är rik på svavel och kalcium som passar grönsaker och potatis perfekt. Ekogödsel Plus 6-3-8-4 har mycket av den åtråvärda vinassen i sig vilket vi tror kan vara en stor fördel även för spannmålsodlaren.

När du har fått hem din Ekogödsel så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får ej staplas.

Vid lossning av Ekogödsel, då vi ordnat med frakten har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

OBS! Ekogödsel Plus 6-3-8-4 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

 

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00