Skip to content

AgroPellets 10-3-1

Högt kväve • Pelleterad • 1000 kg

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Köttmjöl

STRUKTUR: Pellets

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

REKOMMENDERAD GIVA: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg och småsäck 800 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden & återförsäljare

HUR SKA AGROPELLETS 10-3-1 ANVÄNDAS?

AgroPellets 10-3-1 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Denna produkt har ett högt organiskt kväve som kommer grödan tillgodo. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra.

När du har fått hem din AgroPellets så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får staplas max två säckar högt.

Vid lossning av AgroPellets, då vi ordnat med frakten har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

OBS! AgroPellets 10-3-1 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

kravmärkt
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00