Skip to content

AgroPellets N-14

Högt kväve • Pelleterad • 800 kg

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Blodmjöl och vinass

STRUKTUR: Pellets

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

REKOMMENDERAD GIVA: Ca 200-400 kg/ha till spannmål, oljeväxter och rotfrukter. Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

FÖRPACKNING: Säljs i storsäck om 800 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden och återförsäljare.

HUR SKA EKOGÖDSEL PLUS N-14 ANVÄNDAS?

AgroPellets N-14 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Denna produkt har ett högt organiskt kväve som är tillgängligt för växten. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra.

När du har fått hem din AgroPellets så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får staplas max två säckar högt.

Vid lossning av AgroPellets, då vi ordnat med frakten har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 tonAgroPellets ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

OBS!  AgroPellets N14 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

kravmärkt
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00