Skip to content

Ekogödsel PLUS N-14

Högt kväve • Pelleterad • 1000 kg

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Biprodukter från konventionell livsmedelsindustri.

STRUKTUR: Pellets

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: KRAV-godkänd växtnäring för gödsling av spannmål och oljeväxter.

REKOMMENDERAD GIVA: Ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter Den totala givan ska alltid anpassas efter grödans behov och lagstiftning. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller på 6030 kg/ha under en femårsperiod.

FÖRPACKNING: Säljs i storsäck om ca 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

SPRIDNING: Enklare att hantera och sprida samt ger ännu bättre gödsling genom kombieffekt. Fungerar lika bra som konstgödsel i kombisåmaskin eller i övergödslingsspridare.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. 

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB

HUR SKA EKOGÖDSEL PLUS N-14 ANVÄNDAS?

Ekogödsel Plus N-14 är en pelleterad och KRAV-godkänd gödning för ekologisk odling av spannmål. Denna produkt har ett högt organiskt kväve bundet i sig som stannar i jorden efter spridning. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra.

När du har fått hem din Ekogödsel så rekommenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta. Får staplas max två säckar högt.

Vid lossning av Ekogödsel, då vi ordnat med frakten har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

OBS! Ekogödsel Plus N-14 får ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något godkänt sätt.

Får ej användas till foder.

 

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00