Skip to content

Ekogödsel Vinass

Ingen fosfor • Flytande • Levereras i tankbil

PRODUKTIONFORMATION

RÅVARA: Biprodukter från jästindustrin.

STRUKTUR: Vätska, något trögflytande och klibbig.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tillåten växtnäring för gödsling av spannmål, oljeväxter, sockerbetor potatis och vall.

REKOMMENDERAD GIVA: 1000-2000 kg/ha till spannmål och oljeväxter. Den totala givan växtnäring ska alltid anpassas efter grödans behov.Tungmetallinnehållet i produkten är oftast inte begränsande för gödselgivan: maxgiva utifrån tungmetallinnehåll är 3,5 ton/ha och år.

FÖRPACKNING: Produkten levereras med tankbil i poster om ca 35-40 ton.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB

HUR SKA EKOGÖDSEL VINASS ANVÄNDAS?

Ekogödsel Vinass är en flytande och godkänd gödning för ekologisk odling av spannmål. Vinass är en flytande produkt som framställs av Jästbolaget i Rotebro utanför Stockholm. Vinassen körs direkt ut till köparen i tankbil från Rotebro.

Oslagbart pris tack vare rationell hantering och utan mellanhänder, bra komplement till din odling och produkten är i princip fosforfri. 

Produkten är GMO-fri.

 

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Telefon

Växel: 0506-321 00