Skip to content

Ekoväx Utsäde

Vårutsäde • Vallfrö

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av vårutsäde, vad gäller vårutsäde erbjuder vi följande:

Har du frågor om vårutsädet? Ring  Staffan 073-861 44 01 eller Fredrik 073-812 32 75

mail: fredrik@ekovax.se staffan@ekovax.se

FAKTA:

Förpackning:  Allt utsäde säljs i storsäckar. Vi betalar Svep Retur avgift.

När det gäller vallfrö erbjuder vi följande sorter till försäljning:

Har du frågor om vallfrö? Ring  Staffan 073-861 44 01 eller Fredrik 073-812 32 75

mail: fredrik@ekovax.se staffan@ekovax.se

Telefon

Växel: 0506-321 00