Skip to content

Övrigt sortiment

Krav-Godkänt • Prillad • Näring

Calcipril 

Det är en produkt för grödor som har stort behov av Kalcium, en prillad kalk.  Lämpar sig för marker med lågt pH, som behöver en 1 års kalkning

Calcipril S 14
Det är en kalciumprodukt med extra svavel, en prillad kalk. Passar alla jordar, både de som behöver upp i pH samt de jordar som är låga i Ca-AL halten som behöver försuras för att grödorna ska trivas bättre.

Magnum 12
Det är en produkt med kalcium och magnesium, en prillad kalk med magnesium som passar för lättare jordar med lågt PH.
Polysulfat
Det är en produkt som innehåller svavel, kalcium, kalium samt lite magnesium. Polysulfaten passar bra i oljeväxter, vallodling och baljväxter

Elementärt svavel

Det elementära svavlet är en produkt för jorden. Den gott för jorden i första hand och grödan i andra hand. Den fungerar som en fungocid och skapar efter en tid goda jordbakterier.

Svavel är ofta ett näringsämnen som det är brist på i ekoodlingen, i vår 8-3-5-3, 6-3-8-5 och Vinass finns det med svavel. För stråsäd bör 1 kg svavel tillsättas för varje 10 kg N (kväve) som växten tar upp medan för oljeväxter och vallbaljväxter bör man tillföra 1 kg svavel på 5 kg N (kväve). Det som man oftast inte tänker på är att växten tar upp kväve som finns i marken och i luften utöver det som tillförs. Därav är det extra viktigt att tillsätta extra svavel till grödorna. Svavel kan inte förrådsgödslas utan måste tillföras varje år.

Kiserit
Det är en produkt med 15% magnesium och 20% svavel, i granulerad form. För jordar  med låg magnesuimhalt och grödor som behöver Mg.

Kaliumsulfat
Bra för att återställa kaliumnivån i vallar, samt till grödor som kräver extra kalium som tex stärkelsepotatis. 

Granubor

Innehåller 15% bor, prodykten är lättsmält och lättillgänglig för växten och rekomenderas användas årligen. Bor är ett viktigt microämne för växten.

Physiolith
Physiolithen är en produkt med kalciumkarbonat och rotstimulans tillsatt för att öka rotutvecklingen och ge grödan en bra start med mycket finrötter som den kan ta upp näring med. Är en premiumprodukt som får bäst utväxling ju bättre mullhalt och bördighet marken har.

Kalcium ökar växternas kväveupptag och man får på såvis ett bättre kväveutnyttjade. Det sker en naturlig försurning varje år varför kalcium är viktig att tillföra årligen för det inte ska uppstå en försämring av PH statusen i jorden. God tillgång på kalcium ger växterna starka cellväggar vilket ger bättre motståndskraft med svampsjukdomar. I alla Ekoväx pelleterade produkter finns det Kalcium med. Ofta är det vall och mark med lågt PH som kan behöva komplettera med en extra kalciumprodukt utöver ”Ekoväx pellets”