Skip to content

EKOLOGISKT VÅrUTSÄDE

Ekologiskt Vårutsäde

Vi har ett brett sortiment av ekologiskt vårutsäde att erbjuda som vi odlat själva eller hos någon av våra utsädes­odlare. Vi har ett ekologiskt utsäde av havre, korn, vårvete, ärtor, åkerböna och ekologiska vallfröblandningar. Vi har full koll på tusenkornvikt och gro­barhet!*

Obs! Utbudet uppdateras löpande – så kontakta oss för aktuell lagerstatus. Läs mer om sorterna på scandinavianseed.se

*För att få en bra gröda är det viktigt att använda rätt ut­sädesmängd – som kan variera mycket beroende på tusenkornvikten (TKV) och grobarhet. Därför skriver vi ut på säcken, efter rensning och certifiering, grobarhet och TKV. Vi har koll på partierna och kan hjälpa dig att beställa rätt mängd utsäde efter ditt behov. För att det ska bli enklare för dig, säljer vi allt vårt utsäde i kilo istället för units.

Vårkorn Irina – ekologiskt utsäde

Irina är ett maltkorn som varit med en längre tid på marknaden, sorten är frisk och är stråstyv med ett lite kortare strå än medel. Sorten har lätt att sätta protein och passar därför bra i ekoodlingen. Irina ligger med bra i avkastning, det i kombination med ett högt protein gör den till ett bra val för maltkornsodling. Sorten är godkänd hos CBMO, som är de största mälterierna och bryggerierna i Europa. Sorten mognar medeltidigt, 108 dagar i försöken.

Läs gärna mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Vårkorn Severi 6r – ekologiskt utsäde

Severi är ett sexradskorn som mognar tidigt och är av sexradssorterna i topp gällande avkastning. Den tidiga mognaden gör att den passar väl in för de som vill ha en höstsådd gröda alternativ ge insådden ljus och plats längre tid på hösten i och med den tidiga skörden. Sorten är bland de längre sexradssorterna på marknaden och frisk. Sorten mognar av på 101 dagar enligt försöken. Severi växer väldigt fort, därav beroende på såtidpunkt och hur lång våren blir hinner den inte alltid bestocka sig så bra, därför är det viktigt att hålla upp utsädesmängden med 450-600 grobara/m².

Läs gärna mer om sorten och dess egenskaper hos Scandinavian Seed 

Havre Symphony – ekologiskt utsäde

Symphony är ett grynhavre som avkastar i topp bland havresorterna. Sorten är lång med goda stråegenskaper vilket gör att den konkurrerar bra mot ogräs. Sorten är mycket frisk och motståndskraftig mot sjukdomar. Havre är en relativt enkel gröda att odla och den svarar bra på gödsling. Symphony har stora kärnor och en hög tusenkornvikt (TKV) för havre, vilket är en fördel vid försäljning av grynhavre eftersom de flesta handlare avräknar det efter rensad vara på 2 mm såll, den andel som går under sållet avräknas som foder.

Läs mer om sorten hos Scandinavian Seed

Vårvete Sibelius – ekologiskt utsäde

Vårvete Sibelius är ett modernt vårvete med hög skördepotential men även med ett bra protein och falltal. Sorten har en hög rymdvikt, som är ett av kraven för att få in det som kvarnvete. Sorten bygger sin skörd på hög TKV och är motståndskraftig mot sjukdomar. Sorten mognar medeltidigt inom vårvete segmentet och har ett lite kortare och är stråstyvt. Vårvete har sämre bestockning än många andra sädesslag och därför bör utsädesmängden hållas upp mot 500-600 grobbar/m². Sibelius ska du odla om du siktar på en hög skörd med kvalité.

Läs gärna mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Ärter Eso – ekologiskt utsäde

Eso är en sort med hög skörd och god stjälkstyrka, som med alla ärtsorter är det viktigt att tröska ärtorna så fort de är mogna, det finns ingen ärtsort idag som klarar av att stå mogna på strå när det kommer regn. Eso har en lägre TKV vilket gör det lättare vid sådden att få ut antalet grobar per kvadratmeter. Trots sin låga TKV så ligger Eso med i topp gällande avkastning. Vi säljer vårat utsäde i 800 kg säckar, efter rensning och certifiering trycker vi TKV, grobarhet och hur många hektar säcken räcker till. Ärtor passar bra att odla på lättare jord och trivs bättre än bönor i torra förhållanden. Erfarenheten ekoväx har är att ärtor är ”lättare” att lyckas med än bönor och konkurrerar bra med ogräs.

Du kan läsa mer om Eso hos Scandinanvian Seed

Åkerböna Tiffany – ekologiskt utsäde

Tiffany är en brokblommig sort med högavkastningspotential trots att den har en låg TKV, vilket underlättar sådden för att få rätt mängd grobara per kvadratmeter. Sorten ligger högt i protein vilket gör den extra intressant till eget foder, eller vid mellangårdshandel. Sorten mognar medeltidigt i åkerböns segmentet och har ett längre strå med god stråstyrka. Vi säljer våra bönor i 800 kg säckar där vi efter rensning och certifiering trycker TKV, grobarhet och hur många hektar säcken räcker till. En god idé är att höst eller vinterharva där bönorna ska sås för att minska markpackningen som bönor är känsliga för.

Är du intresserad av Tiffany kan du läsa mer på Scandianvian Seed

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst