Skip to content

MAGNUM 12 CU​

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Magnum 12 Cu är en extremt finmald kalk från dolomit som innehåller kalcium, magnesium och även en mindre mängd koppar för de årliga kopparbehovet. Produkten är granulerad och kan spriddas med centrifugalspridare.

Magnum 12 Koppar är en version som även innehåller 44 g koppar per 100 kg vara utöver de 12 % Mg och 20 % Ca som Magnum 12 består av. För att få använda Magnum 12 Koppar måste en brist kunna uppvisas, antingen genom en markkartering med ett Cu/HCI-tal under 6–7 mg/kg jord, alternativ tecken på kopparbrist tidigare år (gulspetssjuka i spannmål). Ett koppartal (Cu-HCI) under 6–7 mg koppar per 100 g jord anger en förhöjd risk för kopparbrist. Kopparbrist uppstår främst på lätta jordar och jordar med hög mullhalt.

OBS! Magnum 12 Granul är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enlig KRAV:s regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Magnum 12 Granul är 2 300 kilo per hektar och år.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium och magnesium.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten Innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt, beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 2 300 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment