Skip to content

MAGNUM 12

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Magnum 12 är en extremt finmald kalk från dolomit som innehåller 20 % kalcium och 12 % magnesium. Produkten är granulerad och kan spriddas med centrifugalspridare.

Magnum 12 består av finmald dolomitkalk 0–0,1 mm som sedan är granulerad till 2–6 mm stora granuler som sprids med gödselspridare. Produkten innehåller 20 % kalcium och 12 % magnesium och passar utmärkt till lättare jordar som ofta har ett behov av både kalcium och magnesium. Magnesium är viktigt för klorofyllet hos växten och magnesiumbrist kan reducera fotosyntesen och tillväxten.

OBS! Magnum 12 Granul är tillåten att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008). Granskning av produkten är utförd av Kiwa Sverige AB. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enlig KRAV:s regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Magnum 12 Granul är 2 300 kilo per hektar och år.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium och magnesium.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten Innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt..

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt, beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 2 300 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment