Skip to content

UTSÄDE HÖST

Utsäde Höst

Vi har en bred portfölj av sorter att erbjuda marknaden. Det mesta är odlat själva eller hos någon av våra utsädesodlare. Råg, Rågvete och höstkorn har vi att erbjuda som vi köpt genom våra samarbetspartners. Sortutvecklingen inom stråsäd går mot fler kärnor per ax men också tyngre och större kärnor. Större och tyngre kärnor gör också att utsädesmängden variera mycket mellan sorter. Det kan skilja från 38-40 g upp mot 55-59 g i TKV. Med en grobarhet på 95 % varierar utsädesmängden från 180 kg/ha till 280 kg/ha med 450 grobar kärnor per kvadratmeter! 

På våra egna utsädessäckar skriver vi alltid ut TKV och grobarhet efter rensning! Dessutom har vi koll på vad vi säljer så du kan beställa rätt mängd utsäde per hektar till din odling och slippa kompletterings köpa mer på hösten eller få säckar över! 

Etana

Ett kvarnvete med tolerans mot dvärg- och stinksot. Idag finns det ingen sort på marknaden som är resistent mot dvärg- och stinksot, Etana är den sort som klarat försöken bäst av alla sorter när man planterat in dvärg- och stinksot för att se toleransnivån hos sorter. Avkastningen är hög med ett bra protein. Sorten mognar tidigt och har ett starkt strå. Eftersom sorten är tidig i mognad ska den helst sås tidigt också men kan sås senare då den kan kompensera med tusenkornvikten. Sås den senare för att minska ogrästrycket bör 450 grobara/m² sås. 700-900 ax per kvadratmeter vid skörd är optimalt att uppnå.

Ni kan läsa mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Informer

Ett modernt vete som ligger i topp gällande avkastning. Sorten är lång, buskig och stråstyv, vilket gör att den konkurrerar mycket bra mot ogräs. Informer är ett industrivete som kan användas både som foder och kvarn, sorten kräver mycket kväve för att kunna sätta protein. Det beror på att Informer är den mest kväveffektiva sorten på ekomarknaden, istället för att sätta protein bygger den skörd. Sorten mognar sent och levererar sin skörd på stora ax med väldigt tunga kärnor, uppemot 60 i TKV. Bestockningsbenägenheten är under medel och därför är det viktigt att hålla upp utsädesmängden, vi rekommenderar att så 450 grobara/m², sorten kan sås sent då den tar längre tid på sig innan den går in i stråskjutningen på våren.

Vill du läsa mer om sorten kan du göra det på Scandinavian Seed

Stava

En sort som varit med längst på marknaden, den är lång och har en goda bestocknings egenskaper under våren. Där av är utsädesmängden för Stava väldigt avgörande för vilken såtidpunkt man har. Sår man för tjockt för tidigt så riskerar man att få en skottreduktion under stråskjutningen då vatten, ljus eller näring inte räcker till. Blir grödan för tunn så tappar Stavan i skörd då den bygger sin skörd på många ax/m². Ofta kan det vara svårt när man gör vridprov på hösten att veta hur lång hösten blir och gynnsam våren blir för bestockning.

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst