Skip to content

UTSÄDE RAPS

Utsäde Raps

Vi har allt vad som hör rapssådden till, utsäde, gödsel och sluxx.

När man odlar raps är det extra viktigt att tänka på försörjningen av kväve, fosfor, kalium men även svavel och bor. Våran AgroPellets 8-3-5-3 passar perfekt till raps. Vi har Granubor som en ren granulerad borprodukt med 15% bor innehåll som går att sprida med centrifugalspridare, frölåda, biodrill med mera. Vi har även Wigor S+B med 77 % svavel och 2 % bor. Är man ute efter svavel har vi WigorS90, SulfoprillS14, Polysulfat, Kiserit med mera. Läs mer under sortiment svavelprodukter och borprodukter.

När du har etablerat din raps är det en bra försäkring att sprida ut Sluxx mot singelskador. Vissa år är det mer problem med singlar, speciellt blöta år. En del sprider Sluxx runt åkerholmar och längst med dikena. Singeln kommer oftas från åkerkanten och in, skadorna kännetecknas av att de äter på bladen utifrån och in, det ser ut som en tugga är tagen från bladet.  

Vi har följande sorter att erbjuda marknaden:

Mercedes

En sort med långsam tillväxt på hösten med en av marknadens bästa vinterhärdigheter. Mercedes har varit med många år på marknaden och klarat av många tuffa vintrar. Med sin långsamma tillväxt på hösten håller den tillväxtpunkten när marken, sorten är lite långsammare igång på våren vilket gör att den klarar ”bakslagen” i mars och april bättre än andra sorter. Sorten blommar trots det bland de första sorterna på marknaden, vilket är gynnsamt för eventuella baggangrepp. Sorten lämpar sig bäst att odla i mellersta Sverige och Sveland. Med sin vinterhärdighet avkastar den över medel i dessa områden. Sorten är förädlad av NPZ.

Vill du läsa mer om sorten gör du det på Scandinavian Seed 

Parcourse

En efterföljaren till Mercedes från NZP som kom i marknaden till sådden hösten år 2021. Parcourse har likt Mercedes samma egenskaper med långsam tillväxt på hösten med låg tillväxtpunkt och hög vinterhärdighet, den stora skillnaden mot Mercedes är att Parcourse har en högre skördepotential. Sorten är bland de första på marknaden att börja blomma vilket minskar risken för baggangrepp. Sorten är lite längre än medel och konkurrerar bra mot ogräs, trots sin längd har den mycket god stråstyrka. Sorten lämpar sig bäst att odla i mellersta Sverige och Sveland men hänger även med bra i södra Sverige med högavkastande sorter som har sämre vinterhärdighet.

Vill du läsa mer om sorten gör du det på Scandinavian Seed

DK Exsteel

Förädlad av Dekalb som har haft sorter på svenska marknaden länge, sorter som Explecit, Exstorm med mera. Exsteel har drösningsresistens och snabb tillväxt på hösten. Viktigt när man odlar Exsteel är att inte så den för tidigt på hösten då den lätt kan skjuta iväg tillväxtpunkten och frysa bort. Sorten är lång och stråstyv vilket konkurrerar bra mot ogräs, blommar tidigt på våren. Sorten har avkastat högst av alla rapssorterna i 5 årsmedel år 2017-2021! Detta är sorten med stor potential men lite sämre vinterhärdighet. Sorten bör odlas i Sydsverige och mellersta Sverige med gynnsamt klimat.

Vill du läsa mer om sorten gör du det på Scandinavian Seed 

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst