Ekogödsel Plus 9-4-0

Odlar du spannmål och behöver tillföra extra näring till din odling så rekomenderar vi Ekogödsel Plus 9-4-0. En mycket omtyckt produkt av våra befntliga kunder, troligtvis för att den är så lätthanterlig i storsäcken och att den inte krånglar i spridaren eller såmaskinen. Är du intresserad, hör av dig till oss i Team Råd och Order!

Vi på Ekoväx har nu i flera år förfinat tillverkningsprocessen av våra gödselmedel och vi kan faktiskt vara stolta över den fina pellets kvaliteten som vi har. I stort sett är den dammfri och pelletsen håller ihop väldigt fint. Väl i jorden gör den sitt jobb och levererar näring till plantan. En förutsättning för extra lyckat resultat är att den myllas ner ordentligt med gödselspridare eller såmaskin så mår den extra gott. Läs gärna mer på vår Mylla Mera sida för mer info.


Detta är en pelleterad produkt som vi tillverkar i Storkila. Ekogödsel Plus 9-4-0 består av biprodukter från konventionell livsmedelsindustri och vi har kontrollen från råvarublandning till färdig produkt. Det är så vi får den fina kvalitén på pelletsen som är i stort sett mjöl- och dammfri.


Här kan du ladda ner ett produktblad för Ekogödsel Plus 9-4-0

 • Denna Ekogödsel-produkten är mest lämpad för spannmål och är godkänd av KRAV för ekologisk odling.

 • Förpackning: den säljs i storsäckar om 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

 • OBS! Ekogödsel Plus 9-4-0 för ej användas på betesvall, slåttervall, grönfoder eller grönsaker. Köttbenmjöl får spridas i samband med insådd och sådd av vall, bete, grönfoder och grönsaker förutsatt att den nedharvas eller myllas på något sätt.
 • REKOMMENDERAD GIVA: ca 600-1000 kg/ha till spannmål och oljeväxter,
  observera dock att givan alltid ska anpassas efter grödans behov
  och lagstiftning.
  Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande: maxgiva utifrån
  KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 6030 kg per ha under
  en fem års period

 • När du har fått hem din Ekogödsel så rekomenderar vi dig att du lagrar den inomhus på torrt underlag, säcken får inte stå ute i väta.
   
 • Vi lossning av Ekogödsel då vi ordnat med frakten så har vi bestämt med vår fraktfirma att normal lossningstid för 40 ton Ekogödsel ligger på 45 minuter. Därefter debiteras en extra lossningspeng.

 • För information om spridning av Ekogödsel Plus 9-4-0 Centrifugalspridare och Kombimaskiner läs här!

 • Får ej användas till foder.

eEkogödsel 9-4-0