Skip to content

AgroPellets 6-5-2-1

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvalitet

Organisk gödsel godkänd för ekologisk odling till rotfrukter, såsom potatis och morötter, som kräver mycket fosfor i förhållande till kväve. Produkten bör kompletteras med Kalimagnesia eller Kaliumsulfat för att täcka kaliumbehovet.

AgroPellets 6-5-2-1 är en ny produkt för fosforkrävande grödor, som potatis och morötter, som nu kan specialbeställas. Med sitt höga fosforinnehåll i förhållande till kväve fås mer fosfor ut, vilket är viktigt vid knölsättning av potatis.

Råvaran består utav kött- och benmjöl samt vinass, där fosforn har en hög tillgänglighetsgrad för en organisk produkt. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra i spridaren ända ner i jorden. Produkten bör myllas på djupet (minst 6 cm) för att få en hög nyttjandegrad av gödseln. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande, då maxgiva är 8 000 kg per ha under en femårsperiod.

OBS! Enligt KRAVs regler (4.8.4) får inte kött- och benmjöl appliceras på ätliga delar, d v s efter DC 32 för spannmål till tröskning, efter blomning för baljväxter och raps till tröskning. För rotfrukter så som morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor och rotselleri gäller när växten har fått underjordiska växtdelar. För vall och bete innan växten fått ovanjordiska växtdelar. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 8 000 kg per ha och år, zink är begränsande.
Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Köttmjöl och vinass.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter. Gäller 6 veckor karens från spridning till skörd/betessläpp.

STRUKTUR: Pellets.

DENSITET: 0,7 kg/l.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 300–1200 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1 000 kg, eller småsäck 800 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden och återförsäljare.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment