Skip to content

RAPSUTSÄDE

Vi har allt som hör rapssådden till, utsäde, gödsel och sluxx

När man odlar raps är det extra viktigt att tänka på försörjningen av kväve, fosfor och kalium – men även svavel och bor. Vi har allt vad som hör raps­sådden till.* Obs! Utbudet uppdateras löpande – så kontakta oss för aktuell lagerstatus. Läs mer om sorterna på scandinavianseed.se

*AgroPellets 8-3-5-3 passar perfekt till raps. Granubor är en ren granulerad borprodukt med 15 % bor som går att sprida med centrifugalspridare, frölåda, biodrill och liknande. Wigor S+B innehåller 77 % svavel och 2 % bor. I svavelsortimentet hittar vi Wigor S90, Sulfoprill 14, Polysulfat, Kiserit, med flera. Mot snigelskador är det en bra försäkring att sprida ut Sluxx runt åkerholmar och längst med diken, när du har etablerat din raps.

Vi har följande rapssorter att erbjuda marknaden:

Mercedes – höstraps

Mercedes är en rapssort med långsam tillväxt på hösten med en av marknadens bästa vinterhärdigheter. Mercedes har varit med många år på marknaden och klarat av många tuffa vintrar. Med sin långsamma tillväxt på hösten håller den tillväxtpunkten när marken, sorten är lite långsammare igång på våren vilket gör att den klarar ”bakslagen” i mars och april bättre än andra sorter. Sorten blommar trots det bland de första sorterna på marknaden, vilket är gynnsamt för eventuella baggangrepp. Sorten lämpar sig bäst att odla i mellersta Sverige och Sveland. Med sin vinterhärdighet avkastar den över medel i dessa områden. Sorten är förädlad av NPZ.

Vill du läsa mer om sorten gör du det på Scandinavian Seed 

Parcourse – höstraps utsäde

Rapssotrten Parcourse är en efterföljare till Mercedes från NZP som kom i marknaden till sådden hösten år 2021. Parcourse har likt Mercedes samma egenskaper med långsam tillväxt på hösten med låg tillväxtpunkt och hög vinterhärdighet, den stora skillnaden mot Mercedes är att Parcourse har en högre skördepotential. Sorten är bland de första på marknaden att börja blomma vilket minskar risken för baggangrepp. Sorten är lite längre än medel och konkurrerar bra mot ogräs, trots sin längd har den mycket god stråstyrka. Sorten lämpar sig bäst att odla i mellersta Sverige och Sveland men hänger även med bra i södra Sverige med högavkastande sorter som har sämre vinterhärdighet.

Vill du läsa mer om sorten gör du det på Scandinavian Seed

DK Exsteel – höstraps utsäde

DK Exsteel är en rapssort som är förädlad av Dekalb som har haft sorter på svenska marknaden länge, sorter som Explecit, Exstorm med mera. Exsteel har drösningsresistens och snabb tillväxt på hösten. Viktigt när man odlar Exsteel är att inte så den för tidigt på hösten då den lätt kan skjuta iväg tillväxtpunkten och frysa bort. Sorten är lång och stråstyv vilket konkurrerar bra mot ogräs, blommar tidigt på våren. Sorten har avkastat högst av alla rapssorterna i 5 årsmedel år 2017-2021! Detta är sorten med stor potential men lite sämre vinterhärdighet. Sorten bör odlas i Sydsverige och mellersta Sverige med gynnsamt klimat.

Vill du läsa mer om sorten gör du det på Scandinavian Seed 

Explecit – höstraps utsäde

Explecit är en mycket populär sort som varit med i många år. Sorten är lång och stråstyv vilket konkurrerar bra mot ogräs. Explecit har en långsam tillväxt på hösten med låg tillväxtpunkt och bra vinterhärdighet. Sorten lämpar sig att odla i mellan Sverige och Sveland, den hävdar sig även väl i södra Sverige med nyare sorter som är anpassad för södra Sverige. Sorten blommar tidigt vilket minskar risken för rapsbaggar. Sorten är förädlad av Dekalb och har god resistens mot drösning.

Läs mer om sorten på Scandinavian Seed 

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst