Skip to content

KISERIT

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Kiserit är en svavel/magnesiumprodukt som innehåller 20 % svavel och 15 % magnesium i form av 2–5 mm stora granuler.

Produkten passar utmärkt till grödor som behöver svavel och magnesium, speciellt på marker som är rika på kalium i förhållande till magnesium. Produktens näringsämnen är vattenlösliga, vilket gör att de ger effekt direkt och snabbt kan reparera en brist på svavel eller magnesium i fältet. På djurgårdar med mycket stallgödsel och lågt magnesium­innehåll i jorden passar Kiserit perfekt för att balansera upp de större mängderna kalium som tillförs med stallgödseln.

Uppgödsling av magnesium på jordar med lågt magnesiuminnehåll bör göras i stubben på hösten. I en markkartering benämns tillgången på magnesium i kolumnen Mg-Al. Är Mg-Al talet under 4–10 mg per 100 g jord bör en gödsling med magnesium göras årligen. Framför­allt på lätta jordar urlakas magnesium snabbare än på styvare jordar. Sockerbetor och potatis har störst magnesiumbehov, cirka 35 kg/ha och år, medan oljeväxter, vall och ärtor behöver cirka 15–20 kg/ha och år. Spannmål behöver cirka 10 kg magnesium per hektar och år. Magnesiumbrist syns i spannmål ofta genom att bladen blir gulstrimmiga med gröna fläckar som uppkommer i band längs bladen. I potatis och sockerbetor syns bristen när bladen gulnar mellan bladnerverna.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Magnesiumoxid och svavel­trioxid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Grödor med magnesiumbehov samt marker med lågt innehåll av magnesium.

STRUKTUR: Granulerad 2–5 mm.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 100-400 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 750 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment