Skip to content

GRANUBOR​

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • BOR

Granubor är en granulerad produkt som innehåller 15 % bor och har en kornstorlek på 2–3 mm.

Produkten är mycket lättsmält och lättillgänglig för växten och ska därför användas årligen i mindre mängder till de grödor som är känsliga för borbrister – oljeväxter, socker­betor, klöverfrö, potatis, morötter och äpple. Produkten kan spridas enskilt eller blandas med andra gödselmedel för att sedan spridas på ytan eller ytmyllas.

Varför ska man då välja en granulerad borprodukt istället för att bladgödsla? När man bladgödslar blir tajmning väldigt viktig då bor som ska tas upp av bladen rör sig långsamt i växten. Ofta bladgödslar man bor samtidigt som man sprutar ogräs, insekter eller svamp. Då tas ingen hänsyn till om det är optimal tidpunkt för boren utan ogräset, insekterna eller svampangrepp styr. Växter har lätt att ta upp bor genom rötterna och den rör sig snabbt uppåt i växten.

För att testa produktens tillgänglighet har vi gjort egna tester i höstraps med Granubor. Rapsen har odlats på lerjordar och har gödslats med hönsgödsel, AgroPellets 8-3-5-3 och Wigor S90. Halva fältet fick 10 kg Granubor per hektar i samband med sådd och halva gick utan. Efter första frosten i oktober gjordes bladsaftsanalyser – på delen som inte borgödslats var nivån ej tillgodosedd, men där Granubor tillförts var plantans bornivå tillfredställd. Analyserna gjordes av LMI.

OBS! Produkten är tillåten att användas i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848 och 2021/1165. Bor är ett mikronäringsämne och därför måste en brist kunna uppvisas för att få använda produkten i ekologisk odling. Granskning är utförd av FiBL.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Natriumtetraboratdekahydrat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Borkänsliga grödor som raps, klöverfrö, sockerbetor, potatis, grönsaker, äpple och trindsäd.

STRUKTUR: Granulerad 2–3 mm.

DENSITET: 0,94 kg/l.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, biodrill, frölåda på ogräsharv.

REKOMMENDERAD GIVA: 5–10 kg/ha.

FÖRPACKNING: Småsäck 25 kg (pall 1 200 kg).

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment