Skip to content

GRANUBOR​

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • BOR

Granubor är marknadens mest prisvärda borprodukt med högt innehåll av bor. Produkten är granulerad och kan spridas med centrifugalspridare, rampsridare, frölåda, biodrill m m.

Granubor är en granulerad produkt som innehåller 15 % bor och har en kornstorlek på 2,8 mm. Produkten är mycket lättsmält och lättillgänglig för växten och ska därför användas årligen i mindre mängder till de grödor som är känsliga för borbrister – oljeväxter, socker­betor, klöverfrö, potatis och äpple.

Bor är ett av de viktigaste mikronäringsämnena för växter. Det är relativt lättrörligt och utlakas lätt av nederbörd, framförallt på sandiga jordar. Bor frigörs lätt från organiskt material och halten är därför oftast lägre på mullfattiga jordar. Särskilt stor borbrist i växten förekommer vanligare på våren efter blöta vintrar och på hösten efter torra somrar på grund av utlakning eller otillgänglighet. Vid pH under 6,0 och över 7,5 fastläggs bor och blir inte tillgängligt för växten. Vid nivåer under 0,5–1 mg per kilo jord (0,5 på sandjord och 1 mg på lerjord) anses risken stor för borbrist.

Vill man höja mängden bor i marken görs det bäst genom att borgödsla en fånggröda eller mellangröda för att sedan brukas ner – då binds boret i mullen och på så vis höjs halterna i marken. Bor har en central roll i blombildning, påverkan på pollenkvaliteten och för cellväggarnas stabilitet och cell­delning.

Produkten kan spridas enskilt eller blandas med andra gödselmedel för att sedan spridas på ytan eller ytmyllas.

OBS! Bor är ett mikronäringsämne och därför måste en brist kunna uppvisas för att få använda
produkten i ekologisk odling.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Natriumtetraboratdekahydrat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Borkänsliga grödor som raps, klöverfrö, sockerbetor, potatis, grönsaker, äpple och trindsäd.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, biodrill, frölåda på ogräsharv.

REKOMMENDERAD GIVA: 5–10 kg/ha.

FÖRPACKNING: Småsäck 25 kg (pall 1 200 kg).

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment