Skip to content

Borprodukter

Borprodukter

Bor är ett av de viktigaste mikronäringsämnena för växter. Det är relativt lättrörligt och utlakas lätt av nederbörd, framförallt på sandiga jordar. Bor frigörs lätt från organiskt material och halten är därför oftast lägre på mullfattiga jordar. Särskilt stor borbrist i växten förekommer vanligare på våren efter blöta vintrar och på hösten efter torra somrar på grund av utlakning eller otillgänglighet. 

Vid pH under 6,0 och över 7,5 fastläggs bor och blir inte tillgängligt för växten. Vid nivåer under 0,5–1 mg per kilo jord (0,5 på sandjord och 1 mg på lerjord) anses risken stor för borbrist. Vill man höja mängden bor i marken görs det bäst genom att borgödsla en fånggröda eller mellangröda som sedan brukas ner – då binds boret i mullen och på så vis höjs halterna i marken. Bor har en central roll i blombildning, påverkan på pollenkvaliteten och för cellväggarnas stabilitet och celldelning. Bor är extra viktigt till oljeväxter, sockerbetor, äpple, potatis, klöverfrö. 

Lyssna gärna på när vi pratar mer om Bor (ett utdrag ur Ekoväxpodden på Spotify)
Granubor

Granubor

Granubor är marknadens mest prisvärda borprodukt med högt innehåll av bor. Produkten är granulerad och kan spridas med centrifugalspridare, rampsridare, frölåda, biodrill m m.
Wigor S+B

Wigor S+B

Wigor S+B är en produkt med 77 % svavel och 2 % bor som passar bra till raps och andra svavel och bor krävande grödor. Med sin höga koncentration möjliggör…

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)