Skip to content

Ekologiskt höstUTSÄDE

Ekologiskt Höstutsäde

Vi har ett brett utbud av ekologiskt höstutsäde som vi odlat själva* eller hos någon av våra utsädes­odlare. Råg, rågvete och höstkorn köps idag in via våra samarbetspartners. Obs! Utbudet uppdateras löpande – så kontakta oss för aktuell lagerstatus. Läs mer om sorterna på scandinavianseed.se

*Sortutvecklingen inom stråsäd går mot fler kärnor per ax men också tyngre och större kärnor, vilket gör att utsädesmängden varierar mycket mellan sorter. Det kan skilja från 38–40 g upp mot 55–59 g i tusenkornvikt (TKV). Med en grobarhet på 95 % varierar ut­sädesmängden från 180 kg/ha till 280 kg/ha med 450 grobara kärnor per kvadratmeter! På våra egna utsädessäckar skriver vi alltid ut TKV och grobarhet efter rensning. Då vi har full koll på vad vi säljer, kan du beställa rätt mängd utsäde per hektar från start!

Höstvete Etana – ekologiskt utsäde

Etana är ett kvarnvete med tolerans mot dvärg- och stinksot. Idag finns det ingen sort på marknaden som är resistent mot dvärg- och stinksot, Etana är den sort som klarat försöken bäst av alla sorter när man planterat in dvärg- och stinksot för att se toleransnivån hos sorter. Avkastningen är hög med ett bra protein. Sorten mognar tidigt och har ett starkt strå. Eftersom sorten är tidig i mognad ska den helst sås tidigt också men kan sås senare då den kan kompensera med tusenkornvikten. Sås den senare för att minska ogrästrycket bör 450 grobara/m² sås. 700-900 ax per kvadratmeter vid skörd är optimalt att uppnå.

Ni kan läsa mer om sorten hos Scandinavian Seed 

Höstvete Informer – ekologiskt utsäde

Informer är ett modernt vete som ligger i topp gällande avkastning. Sorten är lång, buskig och stråstyv, vilket gör att den konkurrerar mycket bra mot ogräs. Informer är ett industrivete som kan användas både som foder och kvarn, sorten kräver mycket kväve för att kunna sätta protein. Det beror på att Informer är den mest kväveffektiva sorten på ekomarknaden, istället för att sätta protein bygger den skörd. Sorten mognar sent och levererar sin skörd på stora ax med väldigt tunga kärnor, uppemot 60 i TKV. Bestockningsbenägenheten är under medel och därför är det viktigt att hålla upp utsädesmängden, vi rekommenderar att så 450 grobara/m², sorten kan sås sent då den tar längre tid på sig innan den går in i stråskjutningen på våren.

Vill du läsa mer om sorten kan du göra det på Scandinavian Seed

Höstvete Stava – ekologiskt utsäde

Stava är en sort som varit med längst på marknaden, den är lång och har en goda bestocknings egenskaper under våren. Där av är utsädesmängden för Stava väldigt avgörande för vilken såtidpunkt man har. Sår man för tjockt för tidigt så riskerar man att få en skottreduktion under stråskjutningen då vatten, ljus eller näring inte räcker till. Blir grödan för tunn så tappar Stavan i skörd då den bygger sin skörd på många ax/m². Ofta kan det vara svårt när man gör vridprov på hösten att veta hur lång hösten blir och gynnsam våren blir för bestockning.

Rågvete Probus – ekologiskt utsäde

Rågvete Probus är för de som vill satsa på eget foder i områden med högt vilttryck. Probus är en sort som är stråstark, bra motståndskraft mot svampsjukdomar och en hög skördepotential. Rågvete är svårt att sälja i handeln och bör därför enbart odlas till eget foder eller mellangårdsavtal. Mognadstiden för Probus är som ett medeltidigt höstvete kring 320 dagar. Vi har överlagrat Probus utsäde så du får det i god tid innan sådd.

Läs mer om sorten hos Scandnavian Seed

Är du intresserad av att odla råg eller höstkorn?
Tveka inte på att höra av dig så fixar vi fram utsäde genom våra samarbetspartners.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst