Skip to content

Svavelprodukter

Svavelprodukter

Svavel är ofta ett näringsämne som det råder brist på inom ekoodlingen. I vår AgroPellets 8-3-5-3, AgroPellets 6-3-8-4 och Vinass finns det svavel. För att stråsäd ska kunna ta upp kväve behövs 1 kg svavel tillsättas för varje 10 kg kväve som växten tar upp. Oljeväxter har störst behov av svavel och behöver 1 kg svavel för att kunna ta upp 5 kg kväve.

Innan industrierna blev bättre på att rena sina utsläpp fick vi en stor del av svavelbehovet tillgodosett från luften genom regn. Idag måste vi istället tillföra svavel för att kunna utnyttja kvävet som tillförs. Svavel är dessutom lättrörligt i marken, så det är av stor vikt att vi tillför svavel varje år. Baljväxter, som tar sitt kväve från luften, behöver också svavel för att kunna genomföra denna process. Därför är det viktigt att svavelgödsla baljväxter som klöver, ärtor, bönor med flera.

Efter tester ute hos kunder ser vi att det behövs extra svavel till stallgödsel, eftersom stall­gödsel innehåller för lite svavel i förhållande till kväve. Vi har uppmätt en skördeökning på uppåt 30 % mer grönmassa i slåttervall där svavel har gödslas i kombination med stallgödsel, jämfört med enbart stallgödsel. Även råproteinet ökar.

Vi erbjuder sju olika svavelprodukter –  Sulfoprill 14, Polysulfat, Kalimagnesia / Patentkali, Kaliumsulfat, Kiserit och elementärt svavel, Wigor S 90 och Wigor S+B.

Lyssna gärna på när vi pratar mer om Svavel (ett utdrag ur Ekoväxpodden på Spotify)
Wigor S+B

Wigor S+B

Wigor S+B är en produkt med 77 % svavel och 2 % bor som passar bra till raps och andra svavel och bor krävande grödor. Med sin höga koncentration möjliggör…
Wigor S 90

Wigor S 90

Wigor S90 är marknadens mest prisvärda svavelprodukt med 90 % svavel innehåll. Med sin höga koncentration av svavel möjliggör den en effektiv spridning med låga givor per hektar.
Sulfoprill 14

Sulfoprill 14

Sulfoprill 14 är granulerad till 2–6 mm granuler som består av finmald gips och kalciumkarbonat.
Kiserit

Kiserit

Kiserit är en svavelprodukt (20 % S) som innehåller 15 % magnesium. Produkten passar bra till grödor med akut svavelbehov och till grödor och jordar med magnesiumbehov.
Calciprill

Calciprill

Calciprill är en fin mald och snabbverkande kalk som är granulerad och kan spridas med centrifugalspridare för att tillföra årligt behov av kalcium.
Polysulfat

Polysulfat

Polysulfat är ett bergmineral som är krossad och nerkornad till 2-4 mm stora partiklar som naturligt innehåller svavel, kalcium, kalium och magnesium. Produkten smälter långsamt och lämnar ifrån sig näring…
Kalimagnesia/Patentkali

Kalimagnesia/Patentkali

Kalimagnesia/Patentkali är en produkt för grödor som behöver både magnesium och kalium, på köpet får man även med svavel (17% S). Produkten innehåller 25 % K och 6 % Mg.
AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 8-3-5-3 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Sammansättningen i AgroPellets 8-3-5-3 med sin blandning av köttmjöl och vinass har goda egenskaper som passar bra för oljeväxter. Genom…
AgroPellets 6-5-2-1

AgroPellets 6-5-2-1

AgroPellets 6-5-2-1 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar…
AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 6-3-8-4 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar…
AgroGödsel Vinass 4-0-4

AgroGödsel Vinass 4-0-4

Vinass är en restprodukt från jästtillverkning som innehåller kväve, kalium och svavel. Den kan användas på många sätt, men blandas vanligtvis med stallgödsel eller vatten.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)