Skip to content

MAGNUM 12 CU Granul

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Magnum 12 Cu Granul är en version som även innehåller 44 g koppar per 100 kg vara utöver de 12 % Mg och 20 % Ca som Magnum 12 Granul består av.

För att få använda Magnum 12 Cu Granul måste en brist kunna uppvisas, antingen genom en markkartering med ett Cu/HCI-tal under 6–7 mg/kg jord, alternativt visa tecken på kopparbrist tidigare år (gulspetssjuka i spannmål).

Ett koppartal (Cu-HCI) under 6–7 mg koppar per 100 g jord anger en förhöjd risk för kopparbrist. Kopparbrist uppstår främst på lätta jordar och jordar med hög mullhalt.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enlig KRAV:s regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Magnum 12 Cu Granul är 2 300 kilo per hektar och år.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium, magnesium och koppar.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten Innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt, beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 2 300 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment