Skip to content

WIGOR S+B​

HÖGKONCENTRERAD • GRANULERAD • SVAVEL

Wigor S+B är en produkt med 77 % svavel och 2 % bor som passar bra till raps och andra svavel- och borkrävande grödor. Med sin höga koncentration möjliggör den låga givor per hektar, vilket underlättar spridningsarbetet. Svavelformen är densamma som i Wigor S90.

Svavlet behöver omvandlas av markens mikroliv till sulfatform så växten kan ta upp svavlet. Denna process påbörjas redan vid en jordtemperatur på +5 °C. Produkten är lättsmält så boren tas upp så fort granulen löst upp sig och det är tillväxt. Eftersom svavlet behöver tid på sig ska produkten spridas tidigt på våren för att vara tillgänglig när grödan sedan kommer igång och börjar växa. Wigor S+B är en perfekt produkt för grödor som behöver både svavel och bor – framförallt raps men även klöverfrö, potatis, morötter med flera.

Vi rekommenderar att sprida 40 kg/ha för att få ut 30 kg svavel och 800 g bor, vilket motsvarar 5,3 liter Bor 150 som måste sprutas ut. Behövs större mängder bor rekommenderar vi att sprida Granubor istället som innehåller 15 % bor. Till höstrapsen rekommenderar vi 5–10 kg Granubor per hektar vid sådd tillsammans med AgroPellets 8-3-5-3 för att också täcka in kväve-, fosfor-, svavel- och kaliumbehovet. På våren kan man komplettera med 40 kg/ha Wigor S+B för att tillgodose vårens behov av svavel och bor. Bor och svavel rör sig ungefär lika fort som kväve i marken och kan inte förrådsgödslas.

Wigor S+B kan spridas på 24 m med centrifugalspridare och rampspridare. Produkten fungerar även i såmaskiner men behöver inte myllas, eftersom den är lättsmält och rör sig lätt i marken.

OBS! Produkten är tillåten att användas i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848 och 2021/1165. Bor är ett mikronäringsämne och därför måste en brist kunna uppvisas för att få använda produkten i ekologisk odling. Granskning är utförd av FiBL.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Elementärt svavel och Natriumtetraboratdekahydrat (bor).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Bor- och svavelkänsliga grödor som raps, klöverfrö, potatis, sockerbetor, äpple och trindsäd.

STRUKTUR: Granulerad 2–4 mm.

DENSITET: 1,2 kg/l.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, biodrill, frölåda på ogräsharv.

REKOMMENDERAD GIVA: 40 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment