Skip to content

AgroPellets 10-3-1

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvävehalt

Pelleterad gödsel godkänd för ekologisk odling av spannmål och oljeväxter. AgroPellets-sortimentet kan med fördel också användas till rotfrukter och insådd av vall.

AgroPellets 10-3-1 är en produkt som ska användas som den är eller tillsammans med tillsatser av kalium och svavel, i kombination med stallgödsel eller vinass. En dammfri produkt som håller ihop väldigt bra i spridare/såmaskin. Produkten bör myllas på djupet där det finns fukt (gärna minst 6 cm) för att få en hög nyttjandegrad av gödseln. 

Kan användas till grödor med mindre kvävebehov som engångsgiva om kalium- och svaveltillförsel sker med annat gödselmedel. Utan att slå i fosfortaket kan 733 kg/ha köras årligen, detta ger 73 kg N och 22 kg P. Vill man tillföra högre givor fungerar det också upp till 1 000 kg, men då måste femårssnitt med fosfortillförsel tas i beaktande.

OBS! Enligt KRAVs regler (4.8.4) får inte kött- och benmjöl appliceras på ätliga delar, d v s efter DC 32 för spannmål till tröskning, efter blomning för baljväxter och raps till tröskning. För rotfrukter så som morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor och rotselleri gäller när växten har fått underjordiska växtdelar. För vall och helsäd innan växten fått ovanjordiska växtdelar. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 6 593 kg per ha och år, zink är begränsande. Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Köttmjöl.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

STRUKTUR: Pellets.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 300-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg, småsäck 800 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden & återförsäljare

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment