Skip to content

Kaliumprodukter

Kaliumprodukter

Kalium är det vanligast förekommande makronäringsämnet i våra jordar, det finns i mineraler. Kaliumet blir tillgängligt för grödan genom vittring. Det lättillgängliga kaliumet (K-AL) finns i markvätskan medan det hårt bundna (K-HCI) återfinns fixerat mellan skikten som bygger upp en lermineral. Därför är det vanligt med höga kaliumvärden på lerjordar medan lättare jordar innehåller mindre kalium. 

Växter behöver dock mer kalium än vad som finns tillgängligt i marken. Lerjordar med mycket kalium innehåller också ofta mycket magnesium. För att en växt ska kunna ta upp kalium måste det finnas en balans mellan magnesium och kalium i marken, den så kallade kalium-magnesium kvoten (K/Mg kvot). För att det ena ämnet inte ska låsa fast det andra bör kvoten vara mellan 1-3. Är kvoten hög är det magnesium som behöver tillföras för att balansera upp det. är kvoten låg behövs det kalium för att balansera upp det. Därför är det viktigt att kaliumgödsla jordar med höga kaliumvärden som har höga magnesiumvärden. Ofta hänger de ihop, en lera med mycket kalium innehåller ofta ännu mer magnesium. 

Vallen har en förmåga att lyxkonsumera kalium om det tillförs i för stora mängder. Därför är det viktigt att ”portionera” ut kalium till vallen. Kalium rör sig lätt i marken och kan därför lättare urlakas på lättare jordar. 

Kalium reglerar växtens pH samt saftspänningen och är viktigt för syntesen av proteiner och stärkelse, vid kaliumbrist minskar växtens motståndskraft mot svampangrepp eftersom cellväggar och stödjevävnader försvagas. 

 

Polysulfat

Polysulfat

Polysulfat är ett bergmineral som är krossad och nerkornad till 2-4 mm stora partiklar som naturligt innehåller svavel, kalcium, kalium och magnesium. Produkten smälter långsamt och lämnar ifrån sig näring…
Kaliumsulfat

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat är en produkt med mycket kalium, 42 %. Produkten innehåller även svavel (18 % S) produkten ska användas till grödor som behöver extra kalium utöver annan gödsling.
Kalimagnesia/Patentkali

Kalimagnesia/Patentkali

Kalimagnesia/Patentkali är en produkt för grödor som behöver både magnesium och kalium, på köpet får man även med svavel (17% S). Produkten innehåller 25 % K och 6 % Mg.
AgroPellets 10-3-1

AgroPellets 10-3-1

AgroPellets 10-3-1 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Denna produkt har ett högt organiskt kväve som kommer grödan tillgodo. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett…
AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 8-3-5-3 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Sammansättningen i AgroPellets 8-3-5-3 med sin blandning av köttmjöl och vinass har goda egenskaper som passar bra för oljeväxter. Genom…
AgroPellets 6-5-2-1

AgroPellets 6-5-2-1

AgroPellets 6-5-2-1 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar…
AgroPellets 4,4-1,5-2

AgroPellets 4,4-1,5-2

AgroPellets 4,4-1,5-2 kan du sprida på din vall när den behöver en extra boost näring. Den innehåller inget köttbenmjöl och är därför ok att sprida på befintlig vall enligt rådande…
AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 6-3-8-4 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar…
AgroGödsel Vinass 4-0-4

AgroGödsel Vinass 4-0-4

Vinass är en restprodukt från jästtillverkning som innehåller kväve, kalium och svavel. Den kan användas på många sätt, men blandas vanligtvis med stallgödsel eller vatten.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)