Skip to content

SULFOPRILL 14

GRANULERAD SVAVEL • PRILLAD • KALCIUMKARBONAT

Omya, som tillverkar Calciprill, har bytt namn på Calciprill S14 till Sulfoprill 14 för att tydligare skilja produkten från Calciprill. Säckarnas kvalitet kommer även att förbättras och märkning av innehållet tydliggöras.

Sulfoprill 14 är granulerad till 2–6 mm granuler som består av finmald gips och kalciumkarbonat. Innehållet är 14 % svavel och 32 % kalcium. Produkten kan användas som svavelkälla till grödor som behöver extra svavel, till gödsel som saknar svavel eller med fördel tillsammans med stallgödsel – då stallgödsel innehåller för lite svavel i förhållande till mängden kväve. Med Sulfoprill 14 fås full effekt av det kväve som tillförs från den egna eller inköpta gödseln. På marker med höga pH- och lågt Ca-Al-tal kan produkten användas för att tillföra kalcium utan att en pH-höjning sker.

För att växter ska kunna ta upp kväve behövs svavel, detsamma gäller för baljväxter. Bättre rening från industrin har minskat svavelnedfallet jämfört med för 30 år sedan, därför passar Sulfoprill 14 väldigt bra i vallar med baljväxter – så som klöver, lusern m m. Produkten passar även bra till ärtor och bönor då kalciumet gynnar bakterierna som sitter på rötterna. Med fler bakterier kan växten binda mer kväve, givet att det finns svavel.

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAVs regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Omya Sulfoprill 14 är 900 kilo per hektar och år.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Kalciumkarbonat och gips 0–0,16 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Grödor som behöver svavel.

STRUKTUR: Granulerad 2–6 mm.

DENSITET: 1,2 kg/l.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, rampspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten nnehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 100–300 kg/ha. Högsta tillåtna giva är 900 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar SvepRetur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment