Skip to content

KRITKALK​

LättilLgänglig • Effektiv • Bladgödsling

Kritkalk består av endast kalcium, 36 % och kommer från finmald kalciumkarbonat. Eftersom produkten är så pass finmald går den att blanda upp med vatten för att sedan sprutas ut.*

Produkten tillgodoser plantan med kalcium genom bladgödsling och lämpar sig väl för de jordar som har höga kalciumtal och få vätejoner. Sådana jordar låser lätt fast kalcium, trots hög tillgång i marken. Bladgödslingen gör dock att grödan får lättillgängligt kalcium utan att pH-värdet höjs. Kalicum bidrar till att stärka cellväggar och gör plantan mer resistent mot svampangrepp. Kalciumbrist i plantan uppstår inte bara vid brister i jorden utan oftast är det obalanser mellan näringsämnen som gör att kalcium fast­låses i jorden.

*  På Slätte Gård har vi testat att spruta ut kritkalk med en växtskyddsspruta. Vi har då kört 2–3 kg kritkalk per hektar. Sprutan vi använt oss av gav 30 ha på en fyllning. För detta har vi en större tank som har både omrörning och lufttillförsel. Innan vi blandat in kritkalken i den större tanken blandar vi 10 kg kritkalk i en 20 liters-hink med varmt vatten, som efter en stunds omrörning tömdes över till den större tanken och som sedan tippades i sprutans preparatpåfyllare. Under tiden som sprutan kördes ut på fältet så bubblade nästa sats med kritkalk i den större tanken (ca 2–3 timmar). Vi gjorde en blandning (30 ha) per gång. 

Viktigt att tänka på är att ha lite grövre filter i sprutan, gärna omrörning i rampen samt rampfilter. Vid använde oss av 0,6-spaltmunstycken och 1,5 kg bars tryck. Det kan lätt bli stopp i munstyckena, men med ett högre tryck så minskar problemet. Blir det ändå stopp är det bara att höja trycket för att spola rent. 

Vi applicerade detta vid två olika tillfällen på fältet. Viktigt är att börja i tid på våren med första behandlingen. Vi kommer fortsätta att testa detta mer nästa år och då börja i tid. När man gör den här insatsen så är det ett perfekt tillfälle att även ha med micronäring. Mangan ökar sockerhalten och fotosyntesen. Har man brist på några andra näringsämnen kan man även blanda med dessa.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Kalciumkarbonat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter, potatis, grönsaker.

STRUKTUR: Pulver.

SPRIDNING: Växtskyddsspruta, i flytande form.

REKOMMENDERAD GIVA: 2–3 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg eller småsäck 25 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment