Skip to content

Om Slätte Gård

Fakta om Slätte Gård

Odlingsarealen med tillhörande gårdar och arrenden: 1 600 hektar.

Egenägda arealen: 3.438 hektar (1 840 hektar produktiv skog, medelbonitet 9,2).

0%
Skog
0%
Åker

Historia

slätte gård
slätte gård
slätte gård

Slätte Gård är en mycket välarronderad egendom i nordöstra delen av Västergötland. Åkermarken bildar en egen liten slättbygd omgiven av skogsmark. Produktionen har varit inriktad på spannmålsodling genom århundradena. Egendomen har dessutom del i två mindre sjöar.

Slätte Gård är det största godset i Fredsbergs socken och bildades under 1700-talet genom en sammanläggning av flera mindre gårdar. I skrifter finns Slätte herrgård i Fredbergs socken, Vadsbo härad omnämnd redan 1566.

Slätte lär under 1800-talet och även under 1900-talet utmärkt sig för en hög kultur inom lantbruket och dess präktiga trädgård, detta de många ägobytena till trots.

2006 köper Emil Olsson Slätte gård av Lars Håkanssons dödsbo – historien fortsätter.

Mycket har hänt sedan 2006, bland annats har det köpts till ca 40 st fastigheter. Under 2017/2018 byggdes huvudbyggnaden ut med två flyglar. Varje år sedan 2011 har familjen annordnat Slätte Ekodag, en kunskapsdag för ekoodlare och nyfika konventionella.