Skip to content

AgroPellets 6-3-8-4

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvalitet

Gödsel godkänd för ekologisk odling som passar rotfrukter då den innehåller mycket kalium och kalcium. Kalciumet ger bättre skalkvalitet och lagringsduglighet. Om extra kalcium behövs finns detta i produkterna Calciprill, Magnum 12 och Magnum 12 Koppar.

AgroPellets 6-3-8-4 är med sin blandning av köttmjöl och vinass framförallt väldigt rik på kalium och svavel till grödor som behöver detta. Ett annat alternativ är att använda 8-3-5-3 och sedan komplettera med kalimagnesia och kaliumsulfat för att tillfredsställa kaliumbehovet. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra i spridaren ända ner i jorden. Produkten bör myllas på djupet (minst 6 cm) för att få en hög nyttjandegrad av gödseln. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande, då maxgiva är 6 000 kg per ha under en femårsperiod.

NYHET!
AgroPellets 6-5-2-1 är en ny produkt för fosforkrävande grödor, som potatis och morötter, som nu kan specialbeställas. Med sitt höga fosforinnehåll i förhållande till kväve fås mer fosfor ut, vilket är viktigt vid knölsättning av potatis. Råvaran är av kött- och benmjöl samt vinass, där fosforn har en hög tillgänglighetsgrad för en organisk produkt.

OBS! Enligt KRAVs regler (4.8.4) får inte kött- och benmjöl appliceras på ätliga delar, d v s efter DC 32 för spannmål till tröskning, efter blomning för baljväxter och raps till tröskning. För rotfrukter så som morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor och rotselleri gäller när växten har fått underjordiska växtdelar. För vall och helsäd innan växten fått ovanjordiska växtdelar. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 6 000 kg per ha och år, zink är begränsande. Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Köttmjöl, vinass och kaliumsulfat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

STRUKTUR: Pellets.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 300–1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg. Vi betalar Svep Retur avgift. 

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden och återförsäljare.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment