Skip to content

AgroPellets 6-3-8-4

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvalitet

Gödning godkänd för ekologisk odling som passar rotfrukter och potatis, då den innehåller mycket kalium och kalcium. Kalciumet ger bättre skalkvalitet och lagringsduglighet. Om extra kalcium behövs finns detta i produkterna Calciprill, Magnum 12 och Magnum 12 Koppar.

AgroPellets 6-3-8-4 är med sin blandning av köttmjöl, vinass och kaliumsulfat framförallt väldigt rik på kalium och svavel till grödor som behöver detta. Ett annat alternativ är att använda AgroPellets 8-3-5-3 och sedan komplettera med kalimagnesia och kaliumsulfat för att tillfredsställa kaliumbehovet.

I potatisodling är det viktigt med både kalium och fosfor. AgroPellets 6-3-8-4 ger en lagom mängd kväve med både fosfor och kalium för att få rätt på stärkelsehalten i potatis. Önskas mer fosfor rekommenderar vi vår nya produkt AgroPellets 6-5-2-1 som behöver kompletteras med mer kalium.

Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra i spridaren ända ner i jorden. Produkten bör myllas på djupet (minst 6 cm) för att få en hög nyttjandegrad av gödseln. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande, då maxgiva är 6 000 kg per ha under en femårsperiod.

OBS! Enligt KRAVs regler (4.8.4) får inte kött- och benmjöl appliceras på ätliga delar, d v s efter DC 32 för spannmål till tröskning, efter blomning för baljväxter och raps till tröskning. För rotfrukter så som morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor och rotselleri gäller när växten har fått underjordiska växtdelar. För vall och bete innan växten fått ovanjordiska växtdelar. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 6 000 kg per ha och år, zink är begränsande.
Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Köttmjöl, vinass och kaliumsulfat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter. Gäller 6 veckor karens från spridning till skörd/betessläpp.

STRUKTUR: Pellets.

DENSITET: 0,7 kg/l.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 300–1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg. Vi betalar SvepRetur-avgift. 

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt.

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden och återförsäljare.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment