Skip to content

KOPPARSULFAT

LättILLGÄNGLIG • EFFEKTIV • HögKONCENTRERAD

Kopparsulfat är en produkt med högt kopparinnehåll som snabbt blir tillgänglig till din gröda om du har låga kopparvärden. Kan också användas som klövbad till kor.

För att få använda produkten måste en kopparbrist påvisas. Maxgivan är 25 kg/ha i en femårsperiod. 25 kg/ha ger 5 kg ren koppar. Kopparsulfat kan bränna om det läggs uppe på en gröda i för stor giva. Därför bör kopparsulfat spridas före sådd, gärna på hösten.

Koppar är ett viktigt näringsämne för fotosyntesen, speciellt vid proteinbildning, och har därför ett stort samband med kväveupptag. Koppar binds lätt upp i organiskt material, därför är kopparbristen störst på mulljordar men även på lätta jordar. Koppar rör sig långsamt i växten och därför syns brister på de yngre bladen där de lätt kan krulla sig. I spannmål syns bristen främst genom vita bladspetsar.

Strukturen på kopparsulfat är som strösocker och sprids med frölåda, biodrill eller likande. Kopparsulfat reagerar lätt med vatten och blir då stenhård, så produkten bör lagras med försiktighet i torr miljö.

OBS! Produkten är tillåten att användas i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848 och 2021/1165. Koppar är ett mikronäringsämne och därför måste en brist kunna uppvisas för att få använda produkten i ekologisk odling.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Kopparsulfat Pentahydrat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter, potatis, grönsaker.

STRUKTUR: Pulver (som grovt strösocker).

SPRIDNING: Frölåda, biodrill.

REKOMMENDERAD GIVA: 1–5 kg/ha (max 25  kg/ha på 5 år).

FÖRPACKNING: Småsäck 25 kg. 1 250 kg/pall. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment