Skip to content

KALIUMSULFAT

KRAV-GODKÄND • PRILLAD • NÄRING

Kaliumsulfat är en produkt med mycket kalium, 42 %. Produkten innehåller även svavel (18 % S) produkten ska användas till grödor som behöver extra kalium utöver annan gödsling.

Kaliumsulfat har ett rikligt innehåll av kalium, 42% och svavel, 18%. Produkten har 2–4 mm stora granuler och passar bra till grödor som behöver mer kalium än vad en fullgödsel kan tillgodose. Den kan även användas som svavelkälla till grödor som kräver extra svavel och kalium. Är K/Mg-kvoten låg (under 1) kan extra kalium behöva tillföras till grödan trots att marken kan vara rik på kalium, eftersom kaliumet blir fastlåst av magnesiumet. Kaliumsulfat innehåller max 1 % klor, vilket är gynsamt för klorkänsliga grödor som potatis, grönsaker och frukt. 

Då våra PLUS pellets innehåller kött- och benmjöl och därför inte får spridas på vall, kan kaliumsulfat vara ett bra alternativ att använda för att tillgodose kaliumbehovet hos vallen. 

1 ton ts grönmassa per hektar bortför cirka 25 kg kalium. Om vallen avkastar 8 ton ts/ha bortförs alltså 200 kg kalium. Därav är det vid stor vikt att ha en tillförsel av kalium under växtföljden där man tillför lika mycket som bortförs. Viktigt att tänka på är att vid vallodling ”lyxkonsumerar” vallen kalium om alltför stora mängder tillförs vid ett och samma tillfälle. Det är alltså viktigt att portionera ut kalium under hela växt­säsongen. Kaliumsulfat är lättspritt med centrifugal- eller rampspridare och kan därför tillföras inför varje skörd. 

Kaliumsulfat är särskilt användbart vid produktion av stärkelsepotatis. Transporten av assimilater från bladen till knölarna fortsätter ostört på grund av det mycket låga kloridinnehållet i kaliumsulfat. Därigenom är det möjligt att fullt ut utnyttja potatisens avkastningspotential samtidigt som man håller ett högt stärkelseinnehåll.

OBS! På grund av dess naturliga ursprung och den minimala bearbetningen i tillverkningen är produkten tillåten att användas i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Kaliumoxid och svavel­trioxid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Kalium­krävande grödor, eller marker med lågt innehåll av kalium.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin.

REKOMMENDERAD GIVA: 100-800 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 750 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment