Skip to content

AgroPellets 8-3-5-3

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvalitet

Pelleterad NPKS-gödsel godkänd för ekologisk odling av spannmål och oljeväxter. AgroPellets-sortimentet kan med fördel också användas till grönsaker, potatis samt insådd av vall och helsäd.

AgroPellets 8-3-5-3 med sin blandning av köttmjöl, vinass och kaliumsulfat har en perfekt sammansättning av de näringsämnen växten behöver. Produkten är i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra i spridaren ända ner i jorden. Produkten bör myllas på djupet där det finns fukt, (gärna minst 6 cm) för att få en hög nyttjandegrad av gödseln. Kan med fördel användas som en startgiva till både höst- och vårsäd då den innehåller kväve, fosfor, kalium och svavel. Vid myllning får då växten de viktigaste makronäringsämnena placerade nära rötterna och kan ge växten en god start. Behöver grödan mer kväve kan en komplettering med vinass vara lämplig.

Produkten kan även användas till grödor med mindre kvävebehov som engångsgiva. Utan att slå i fosfortaket kan 700 kg/ha köras årligen, vilket ger 55 kg N, 22 kg P, 34 kg K, 22 kg S. Vill man tillföra högre givor fungerar det också upp till 1 000 kg, men då måste femårssnitt med fosfortillförsel tas i beaktande.

OBS! Enligt KRAVs regler (4.8.4) får inte kött- och benmjöl appliceras på ätliga delar, d v s efter DC 32 för spannmål till tröskning, efter blomning för baljväxter och raps till tröskning. För rotfrukter så som morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor och rotselleri gäller när växten har fått underjordiska växtdelar. För vall och helsäd innan växten fått ovanjordiska växtdelar. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 7 229 kg per ha och år, zink är begränsande. Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Köttmjöl, vinass och kaliumsulfat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter.

STRUKTUR: Pellets.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 300-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg, småsäck 800 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB och återförsäljare.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment