Skip to content

AgroPellets 8-3-5-3

Lättspridd • Pelleterad • Hög kvalitet

Pelleterad NPKS-godkänd gödning och godkänd för ekologisk odling av spannmål, oljeväxter och vall. AgroPellets-sortimentet kan med fördel också användas till rotfrukter, potatis samt insådd av vall och helsäd.

AgroPellets 8-3-5-3 med sin blandning av köttmjöl, vinass och kaliumsulfat har en perfekt sammansättning av de näringsämnen växten behöver. Pelletsen är i stort sett dammfri och håller ihop väldigt bra i spridaren ända ner i jorden. För att få en hög nyttjandegrad av gödseln bör produkten myllas på djupet, där det finns fukt (minst 6 cm ner).

För säsong 2024 har KRAV ändrat reglerna så det är tillåtet att sprida kött- och benmjöl på vall/bete så länge det är 6 veckors karens till skörd/betessläpp. Detta öppnar upp för att gödsla vall med AgroPellets 8-3-5-3 som innehåller både kalium och svavel utöver kväve och fosfor. Vi rekommenderar att man myllar pelletsen i vallen på våren, om det inte går att komma ut väldigt tidigt i början på mars, med centrifugalspridare för att få bästa effekt. 8-3-5-3 kan med fördel användas som en startgiva till både höst- och vårsäd då den innehåller N, P, K och S. Behöver grödan mer kväve kan en komplettering med vinass vara lämplig. Produkten kan användas till grödor med mindre kvävebehov som engångsgiva. Maxgivan för fosfortaket är 730 kg/ha och år. Högre givor upp till 1 200 kg/ha kan köras, men då måste 5-årssnittet för fosfor tas i beaktande.

OBS! Enligt KRAVs regler (4.8.4) får inte kött- och benmjöl appliceras på ätliga delar, d v s efter DC 32 för spannmål till tröskning, efter blomning för baljväxter och raps till tröskning. För rotfrukter så som morot, palsternacka, potatis, kålväxter med rot som ätbar del, rödbetor och rotselleri gäller när växten har fått underjordiska växtdelar. För vall och bete gäller 6 veckor karens från spridning till skörd/betessläpp. Tungmetallinnehåll i produkten är inte begränsande då maxgiva utifrån KRAVs regler för tillförsel av tungmetaller är 7 229 kg per ha och år, zink är begränsande. Certifierad av Kiwa Certification AB.

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Köttmjöl, vinass och kaliumsulfat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Spannmål, oljeväxter och rotfrukter. Nyhet: för vallodling gäller 6 veckor karens från spridning till skörd/betessläpp.

STRUKTUR: Pellets.

DENSITET:  0,7 kg/l.

SPRIDNING: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 300-1000 kg/ha.

FÖRPACKNING: Storsäck 1000 kg, småsäck 800 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 2 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB och återförsäljare.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment