Skip to content

Fosforprodukter

Fosforprodukter

Fosfor är ett viktigt näringsämnena för en växt, behovet av fosfor variera mellan grödor. I cellmembranen förkommer fosfor som byggsten och är viktigt för transport och lagring av energi som växten tillgodogör sig vid fotosyntesen. Fosfor rör sig väldigt lite i marken, urlakning sker främst med ytavrinning när jordpartiklar rinner ner i diken och vidare. Därför är det väldigt viktigt att fosfor placeras nära rötterna. 

Det finns både svår- och lättillgänglig fosfor i marken. Den lättillgängliga fosforn (P-AL) har en hög omsättningshastighet och den kan växten ta upp under en växtsäsong. Den svårtillgängliga fosforn (P-HCI) har låg omsättningshastighet och är bundet i organiska föreningar och i mineral. Omsättningshastigheten för fosfor är starkt bunden till marktemperatur, därför kan jordar med god fosforstatus uppvisa brister i grödan tidigt på säsongen. Inom jordtemperatur intervallet 12-18 grader innebär en temperaturhöjning med 2 grader en fördubbling av fosforupptaget. 

Mikroorganismer och växtrötter kan öka frigörelsen av fosfor genom utsöndring av fosfater genom enzymer.

AgroPellets 10-3-1

AgroPellets 10-3-1

AgroPellets 10-3-1 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Denna produkt har ett högt organiskt kväve som kommer grödan tillgodo. Genom vår förfinade produktion är produkten i stort sett…
AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 8-3-5-3

AgroPellets 8-3-5-3 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Sammansättningen i AgroPellets 8-3-5-3 med sin blandning av köttmjöl och vinass har goda egenskaper som passar bra för oljeväxter. Genom…
AgroPellets 6-5-2-1

AgroPellets 6-5-2-1

AgroPellets 6-5-2-1 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar…
AgroPellets 4,4-1,5-2

AgroPellets 4,4-1,5-2

AgroPellets 4,4-1,5-2 kan du sprida på din vall när den behöver en extra boost näring. Den innehåller inget köttbenmjöl och är därför ok att sprida på befintlig vall enligt rådande…
AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 6-3-8-4

AgroPellets 6-3-8-4 är en pelleterad och godkänd för ekologisk odling. Detta är nästintill en allround gödsel som passar till mycket. Den är rik på kalium, svavel och kalcium som passar…

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)