Skip to content

Vallfrö

Vallfrö

Vi har ett standardutbud av vallfrö med olika typer av blandningar som ska passa ditt bete och grovfoderkvalitet. Blandningarna är anpassad för syd- och mellansverige, men vi kan även ta fram kundspecifika blandningar. Då detta är ett nytt segment för oss, tar vi gärna emot önskemål om vad du som kund önskar för att utveckla utbudet!

Ekoväx Lusern

En intensiv blandning med både rörsvingel och lusern. Blandningen passar bäst för 3–4 skördesystem. Blandningens sorter och arter är noga utvald för att nå optimal skördetidpunkt samtidigt. Lusern kräver ett bra pH för att trivas, gärna runt pH 7. För att säkerställa en bra etablering kan Magnum 12 eller Calciprill användas vid etablering för att höja pH i såbädden vid fröets placering. Blandningen innehåller följande: 

Timotej 35%
Rörsvingel 20%
Eng Rajgräs 15%
Blålusern (ympad) 15%
Rödklöver 10%
Vitklöver 5%

Ekoväx Rörsvingel

En intensiv blandning anpassad för 3–4 skördesystem för er som inte önskar lusern. Rörsvingel är en intensiv art som kräver tidig skörd för att inte bli för grov och träig. Rörsvingel kan även konkurrera ut de andra arterna och ta över om den inte skördas intensivt. Blandningen är väl utvald med arter och sorter för att kunna skördas optimalt samtidigt. Blandningen innehåller följande: 

Timotej 40%
Rörsvingel 20%
Eng. Rajgräs 15%
Rödklöver 10% 
Ängsvingel 10 %
Vitklöver 5%

Ekoväx Classic

En klassik blandning utan rörsvingel och lusern vilket ger ett större skördefönster utan att fibernivån blir för hög. Blandningen kan skördas 2–3 gånger och är härdig. Blandningen innehåller 15 % baljväxter för att leverera protein och kväve till vallen. För att optimera kvävefixering mår etablerad vall bra av att tillföra svavel, till exempel Wigor S90, Sulfoprill S14, Polysulfat med flera. Blandningen innehåller följande:

Timotej 50%
Ängsvingel 25%
Eng. Rajgräs 10%
Rödklöver 10%
Vitklöver 5%

Ekoväx Bete

En betesblandning med tramptåliga arter som ängsgröe, rödsvingel och vitklöver. Blandningen är väldigt härdig kan ligga en längre tid. Blandningen passar även att så in som fånggröda eller mellangröda då den har många arter som är lågvuxna och en bred blandning av många olika arter. Ska blandningen användas som fånggröda eller mellangröda är det viktigt att etablera den på våren för att den ska hinna etablera sig, till exempel vid myllning av AgroPellets i höstsäd, blandningen fungerar även mycket bra att sås in i vårsäd. Blandningen innehåller följande: 

Ängsvingel 25%
Eng.rajgräs 25%
Timotej 20%

Rödsvingel 10%
Ängsgröe 10%

Vitklöver 10%

Ekoväx Custom Blend

Söker du något speciellt? Hör utav dig, så kan vi tillsammas ta fram en kundspecifik vall­fröblandning som passar för just dina behov!

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)