Skip to content

Magnesiumprodukter

Magnesiumprodukter

Magnesium finns bundet i jorden i mineral likt kalium och vittras ut för att bli tillgänglig. Däremot är det mesta hårt bundet, endast 5% av markens totala förråd är lättillgängligt. Magnesium är central del i klorofyllen och spelar en viktig roll i fotosyntesen. Magnesium är lättrörligt i marken och brister syns därför på äldre blad. Brist uppstår på jordar med låga magnesiumvärden, där K/Mg-kvoten är hög (mycket kalium i förhållande till magnesium), mycket ammonium, lågt pH värde och låga jordtemperaturer. 


På lättare jordar är det viktigt att ha koll på mängden tillgänglig magnesium i marken eftersom de normalt innehåller mindre magnesium än styvare jordar. Eftersom kaliummagnesium-kvoten (K-Mg kvoten) måste vara i balans för att de två näringsämnena inte ska låsa fast varandra är det också viktigt att ta hänsyn till mängden tillgänglig kalium i marken. K-Mg kvoten ska vara mellan 1-3, är kvoten över 3 måste magnesium tillföras även om mängden magnesium i marken är tillfredställande.

Magnum 12 Cu Granul

Magnum 12 Cu Granul

Magnum 12 Cu Granul är en version som även innehåller 44 g koppar per 100 kg vara utöver de 12 % Mg och 20 % Ca som Magnum 12 Granul består av.
Magnum 12 Granul

Magnum 12 Granul

Magnum 12 Granul består av finmald dolomitkalk 0–0,1 mm som sedan är granulerad till 2–6 mm stora granuler som sprids med gödselspridare.
Kiserit

Kiserit

Kiserit är en svavelprodukt (20 % S) som innehåller 15 % magnesium. Produkten passar bra till grödor med akut svavelbehov och till grödor och jordar med magnesiumbehov.
Polysulfat

Polysulfat

Polysulfat är ett bergmineral som är krossad och nerkornad till 2-4 mm stora partiklar som naturligt innehåller svavel, kalcium, kalium och magnesium. Produkten smälter långsamt och lämnar ifrån sig näring…
Kalimagnesia/Patentkali

Kalimagnesia/Patentkali

Kalimagnesia/Patentkali är en produkt för grödor som behöver både magnesium och kalium, på köpet får man även med svavel (17% S). Produkten innehåller 25 % K och 6 % Mg.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)