Skip to content

CALCIPRILL

Lättspridd • PRILLAD • KALK

Calciprill består av finmald kalciumkarbonat som är granulerad till 2–6 mm stora granuler som sprids lätt med gödningsspridare. Produkten ger en snabb effekt och kan därför användas med 100 % effekt under växtodlingsåret.

Calciprill består av 36 % Ca och lämpar sig för grödor som har stort behov av kalcium såsom potatis och grönsaker, samt för delar av fält som har lågt pH och på sandig jord där utlakning sker lättare.

Vid etablering av vall är det viktigt med ett bra pH för baljväxter, så som klöver och lusern. De vill gärna ha ett pH på 6,5, och mest känslig är lusern.

För att säkerställa en bra etablering på vallen som ska ligga i ca 3 år är det en bra idé om pH är lite lågt att köra Calciprill vid insådden.

För att få full effekt av den gödsel som tillförs är det viktigt med rätt pH. Se tabell 1 nedan vilken effekt som fås av NPK vid olika pH i marken.

För att öka pH 0,1 enheter så se tabell 2 nedan vilka mängder Calciprill som krävs på de olika jordarterna. Har man t ex en lättlera och vill öka pH 0,5 enheter bör 400 kg/ha av Calciprill spridas. Är jorden mullrik, öka givan med 150 kg/ha!

OBS! Tillåten i ekologisk och KRAV produktion enligt förordning EU 2018/848 och 2021/1165. Granskning utförs av FiBL. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAVs regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Omya Calciprill är 900 kilo per hektar och år.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Kalciumkarbonat, 0–0,1 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium.

STRUKTUR: Granulerad.

DENSITET: 1,2 kg/l.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 900 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar SvepRetur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment