Skip to content

CALCIPRILL

Lättspridd • PRILLAD • KALK

Calciprill är en fin mald och snabbverkande kalk som är granulerad och kan spridas med centrifugalspridare för att tillföra årligt behov av kalcium.

Calciprill består av finmald kalciumkarbonat som är granulerad till 2–6 mm stora granuler som spridds lätt med gödningsspridare. Produkten ger en snabb effekt och kan därför användas med 100 % effekt under växtodlingsåret. Calciprill består av 38 % Ca och lämpar sig för grödor som har stort behov av kalcium såsom potatis och grönsaker, samt för delar av fält som har lågt pH och på sandig jord där utlakning sker lättare. 

Vid etablering av vall är det viktigt med ett bra pH för baljväxter, så som klöver och lusern. De vill gärna ha ett pH på 6,5, och mest känslig är lusern. För att säkerställa en bra etablering på vallen som ska ligga i ca 3 år är det en bra idé om pH är lite lågt att köra Calciprill vid insådden.

OBS! Calciprill är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB.

Omya rekommenderar regelbunden markkartering och råd från oberoende agronomiska rådgivare i första hand. Användaren ansvarar för att den totala tillförseln av tungmetaller till den brukade marken inte överstiger angivna gränsvärden enligt KRAVs regel 4.4.7. Högsta tillåtna giva av Omya Calciprill är 900 kilo per hektar och år.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Kalciumkarbonat.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller grödor som kräver extra kalcium.

STRUKTUR: Granulerad.

SPRIDNING: Centrifugalspridare, ramspridare, såmaskin. Bör spridas före sådd samt efter plöjning för bästa effekt. Gödseln gör mest nytta om den hamnar i de översta 6 cm. Till vårsådd bör produkten spridas någon gång under vintern/våren när marken bär, t ex tjälen. Produkten innehåller inget kväve, fosfor eller kalium och kan därför spridas året runt.

REKOMMENDERAD GIVA: 300 kg och uppåt beroende på behov. Högsta tillåtna giva är 900 kg/ha och år.

FÖRPACKNING: Storsäck 600 kg. Vi betalar Svep Retur avgift.

LAGRING: Lagras inomhus på torrt underlag, får ej utsättas för väta. Max 3 säckar högt

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment