Skip to content

MAGMUM 12 BAS

MAGNUM 12 BAS

Magnum 12 Bas är en traditionell jordbrukskalk som är finmald för att vara ”vanlig jordbrukskalk” vilket ger den en hög effektivitet och ett bra kalkvärde.

Magnum 12 Bas har ett NV CaO värde på 54, eftersom kalkstenen krossas på olika ställen så fås också olika partikelstorlek på kalken på de olika ställena. 

Kalken i Glanshammar krossas ner till en storlek på 0-1.5 mm vilket ger ett kalkvärde på 38 år 1 och 49 efter 5 år. I Larsbo är partikelstorleken 0-3 mm och har ett kalkvärde på 21 efter år 1 och 30 efter 5 år. Eftersom kalken från Glanshammar är mer finmald fås det en högre effekt av den både år 1 och år 5 än kalken från Larsbo. När kalkvärdet kommit upp i 54 så har kalken nått sitt teoretiska neutraliseringsvärde eftersom NV CaO är 54 för produkten. Kalken sprids bäst med kalkspridare eller 2-stegspridare. 

Läs gärna mer hos Omya 

kravmärkt
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller där även magnesium behövs.

STRUKTUR: Pulver.

SPRIDNING: Kalkspridare, 2-stegsgödselspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 1-5 ton/ha.

FÖRPACKNING: Lösvikt, levereras med lastbil 36-42 ton.

LAGRING: Kan lagras ut i hög under 1 år om högen skottas upp ordentligt. 

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst

Sortiment