Skip to content

MAGMUM 12 BAS

MAGNUM 12 BAS

Magnum 12 Bas är en traditionell jordbrukskalk som är finmald för att vara ”vanlig jordbrukskalk” vilket ger den en hög effektivitet och ett bra kalkvärde.

Magnum 12 Bas finns även som traditionell jordbrukskalk från Sala, Glanshammar och Larsbo där dolomiten bryts.

Den traditionella kalken har en storlek på 0–1,5 mm vilket ger ett högt kalkvärde på 38 år 1 och 49 år 5. Det totala kalkvärdet är 54. Behöver din mark 3 ton CaO för att uppnå pH-målet bör alltså 5,55 ton/ha Magnum 12 Bas spridas. Kalken levereras från Glanshammar, Sala och Larsbo i lastbil om 36–42 ton.

OBS! Magnum 12 Bas är tillåtet att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt rådets förordning (EU) nr 2018/848. Granskning är utförd av Kiwa Certification AB.

Maximal årlig tillförsel är 2 300 kg/ha. Vid tillförsel med mellanrum mellan åren, får den årliga givan adderas. Exempelvis får vid tillförsel vart femte år maximalt 11 500 kg/ha tillföras (5 x 2 300 kilo).

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

RÅVARA: Dolomitkalk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Mark med lågt pH eller där även magnesium behövs.

STRUKTUR: Pulver.

SPRIDNING: Kalkspridare, 2-stegsgödselspridare.

REKOMMENDERAD GIVA: 1-5 ton/ha.

FÖRPACKNING: Lösvikt, levereras med lastbil 36-42 ton.

LAGRING: Kan lagras ut i hög under 1 år om högen skottas upp ordentligt. 

SÄLJS VIA: Ekoväx i Norden AB.

Prata med oss

personal_2022_fredrik

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

personal_2022_staffan

Staffan Svensson

Säljare Öst
(föräldraledig 2/4–31/8)

ekovax_personal_herman_6

Herman Lönnqvist

Säljare Syd &
Öst (2/4–31/8)

Sortiment