Skip to content

Kalciumprodukter

Kalciumprodukter

Kalcium fungerar som en ”lastbil” i växten – det bidrar till att transportera upp andra näringsämnen till växten. Till barn har man alltid sagt att ”mjölk ger starka ben”, då mjölk innehåller kalcium. Detta gäller även för växter. Kalcium bidrar till att stärka cellväggarna, vilket minkar risken för liggsäd. Kalcium ökar även cellmembranens genomsläpplighet, vilket minskar risken för svamp­angrepp. För potatis och grönsaker har kalcium också en stor inverkan på skalkvalitet och lagringsduglighet. Genom att tillföra kalcium årligen uppnås ett jämnare pH-värde jämfört med att kalka vart femte år. Eftersom en naturlig försurning sker varje år är det viktigt att tillföra kalcium årligen för att det inte ska uppstå en försämring av pH-statusen i jorden. Över året varierar pH-värdet – det är alltid som lägst på våren samt som högst under hösten och vintern. Kalcium hjälper även till att förbättra strukturen och aggregatbildningen i jorden, vilket förbättrar syresättningen och vattenhållningen.

I alla våra AgroPellets-produkter finns kalcium tillsatt. Ofta är det vall och marker med lågt pH-värde som kan behöva kompletteras med en extra kalciumprodukt utöver det som finns i våra AgroPellets. För detta ändamål har vi fem olika kalciumprodukter – Magnum 12, Magnum 12 
Koppar, Calciprill, Calciprill S14 / Sulfoprill 14 och Kritkalk.

 
Physolith

Physolith

Physolith är en biostimulant som ökar rotutvecklingen och bestockningen hos grödan. Produkten innehåller även 26 % kalcium.
Kritkalk

Kritkalk

Kritkalk är en finmald kritkalk som går att blanda i sprutan för att bladgödsla kalcium till dina grödor.
Magnum 12 CU

Magnum 12 CU

Magnum 12 Cu är en extremt finmald kalk från dolomit som innehåller kalcium, magnesium och även en mindre mängd koppar för de årliga kopparbehovet. Produkten är granulerad och kan spriddas…
Magnum 12

Magnum 12

Magnum 12 är en extremt finmald kalk från dolomit som innehåller 20 % kalcium och 12 % magnesium. Produkten är granulerad och kan spriddas med centrifugalspridare.
Calciprill

Calciprill

Calciprill är en fin mald och snabbverkande kalk som är granulerad och kan spridas med centrifugalspridare för att tillföra årligt behov av kalcium.
Polysulfat

Polysulfat

Polysulfat är ett bergmineral som är krossad och nerkornad till 2-4 mm stora partiklar som naturligt innehåller svavel, kalcium, kalium och magnesium. Produkten smälter långsamt och lämnar ifrån sig näring…

Prata med oss

IMG_2767svart-vit.jpg

Fredrik Bondesson

Säljare Väst

s2.gif

Staffan Svensson

Säljare Öst